Issue: 6, 9/16/20

Year: 2020

Araştırma Makaleleri

Translated Articles

Translation

4. Emperyalizmin Yükselişi ve Alman-Yahudi Oryantalistlerin İslam Araştırmalarına Katılımı

Translation

5. Irak Yahudileri: Ekonomik Yapının Karşılaştırmalı Çalışması

Interviews

Other

7. Ortadoğu Notları

Reviews

JOURNAL OF ISRAELI AND JUDAIC STUDIES  

İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Dergisi

 مجلة الدراسات الإسرائيلية  واليهودية

כתב העת לחקר ישראל ויהדות

İsrailiyat is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0)

16726