Announcements

Türkiye merkezli yayınlanan bir dergi olarak İsrailiyat, Türkiye’deki Yahudilik ve İsrail ile ilgili bilginin ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşımına katkı bulunmak için alanla ilgili önemli akademik etkinlikleri duyurmaktadır.
Yayınlanmasını istediğimiz duyuruları zengin metin biçiminde gönderiniz. Unutmayınız. Dergipark’taki metin düzenleyici zengin metin belge oluşturmaya ve düzenlemeye izin vermesine rağmen, kelime düzenleyicisi programlardan kopyalanan metinleri düz metne çevirmektedir.
Duyuru Arşivi bağlantısına tıklayarak docx biçimindeki dosyaya ulaşılabilir.

Israiliyat published as a Turkey-based journal, announces important academic events related to the field for contributing to knowledge sharing on Judaism and Israel in Turkey in the national and international levels.
Send the announcement to be published as rich text formatting. Co not forget, While text editor allows creating and editing of rich text documents, converts text copied from word processor program into plain text.
By clicking on the Announcement Archive link, the file in docx format can be accessed.

İSRAİL VE YAHUDİ ÇALIŞMALARI DERGİSİ

Journal of Israeli and Judaic Studies  

 مجلة الدراسات الإسرائيلية  واليهودية

כתב העת לחקר ישראל ויהדות

İsrailiyat Dergisi Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND 4.0)  ile lisanslanmıştır. 16726http://makalegonder.israiliyat.comhttp://makalegonder.israiliyat.com/https://istek.hakempaneli.israiliyat.comhttp://istek.hakempaneli.israiliyat.com/istek.hakempaneli.israiliyat.com