Second International Conference on Israel and Judaism Studies


5bd0a186cad92.jpg

İKİNCİ ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI

2018 PROGRAM KİTABI

(ICIJS'18)

 

27-29 EKİM 2018

REKTÖRLÜK KONFERANS SALONU

BANDIRMA

 

הכנס הבינלאומי השני

לחקר ישראל והיהדות

2018 אוקטובר 29- 27

בנדרמה, טורקיה

 

SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISRAEL AND JUDAISM STUDIES

2018 PROGRAM BOOK

(ICIJS'18)

 

OCTOBER 27-29, 2018

RECTORATE CONFERENCE CENTER

BANDIRMA

 

المؤتمر الدولي الثاني

للدراسات الإسرائيلية واليهودية

2018 أكتوبر 29- 27

بانديرما, تركيا


Bu konferans, geçen yıl ölen babam Osman Kulu'ya   ithaf edilmiştir. Sevgili babam, içimde Hakk, öğrenme, öğretme ve entelektüel merak sevgisinin uyanmasına ilham kaynağı oldu.

               

 

The conference is dedicated to my father Osman Kulu, who passed away last year. My dear father inspired a love of Truth, reading, learning, and intellectually curious in me.

 

OSMAN KULU

 

1935-36 yıllarında o dönemin Konya’sının Hadim kazasına bağlı Alata kasabasında doğan Osman KULU, Alata, Konya ve İstanbul’da çeşitli medreselerde dini eğitim almıştır. İlkokul dışardan okuyarak Diyanet İşleri bakanlığında müftü olarak atanmıştır. Uzun yıllar ilçe müftüsü olarak hizmet ettikten sonra çocuklarını okutmak için vazifesini Konya’ya aldırarak vaiz olarak hizmet etmiş ve 1985 yılında emekli olmuştur. Emeklilik sonrasında Kuran ve marifetullah alanlarıyla uğraşmıştır. Kendisinin yayınlanmış bir kitabı, yayına hazır birkaç eseri, müsvedde halinde Osmanlıca harflerle kaleme alınmış nazım ve nesirleri vardır. Vefat eden dört ve yaşayan altı çocuğu olup eşi hayattadır.

 

Osman KULU who was born in 1935 or 1936 in the village of Alata, in Hadim District, Konya Province, was educated in various religious schools in Alata, Konya and Istanbul. After he passed primary school exams from outside he appointed as mufti in the Directorate of Religious Affairs. After serving as a district mufti for many years, he asked to be appointed as preacher to Konya for his children’s education and retired in 1985. After his retirement, he made his studies on the field of Quran and gnosis. He has published a book, several works ready to publishing, and there are many verse and prose which have been written in Ottoman letters in the form of a draft. There are four deceased and 6 living children and his wife is living.

                                                                           

M Mustafa KULU


KONFERANS PROGRAMICONFERENCE PROGRAM

PROGRAMA GENEL BAKIŞPROGRAM OVERVIEW

Saat/Time

27 EKİM CUMARTESİ 2018/

SATURDAY OCTOBER 27, 2018

 

Açılış KonuşmalarıOpening Session

09.00 10.30

Oturum/ Session 1

SalonHall: 1

D ÇAKMAK

F BELDER

AÖ ATMACA

S YENAL

Oturum/ Session 2

SalonHall: 2

GÜR, BAYER

S SAIPOVA

YS SONUÇ

Oturum/ Session 3

Salon/ Hall: 3

H GÖLPINAR

S MAMMADOVA

MM KULU

10:30

Kahve Arası/ Coffee Break 

11:00

12:30

Oturum/ Session 4

SalonHall: 1

H. DOĞAN

MA BAĞIR

ÖF ARAZ

Oturum/ Session 5

SalonHall: 2

Ö AKDAĞ

E DÖNER

RC ASBURY

Oturum/ Session 6

Salon/ Hall: 3

M DOĞRUL

N MUMINOV

BAYER, GÜR

12.30

Öğle Yemeği/ Lunch

14:00

15:30

Oturum/ Session 7

SalonHall: 1

ERDEN,SİVRİOĞLU

HM ARSLAN

YARDIMCIOĞLU

Oturum/ Session 8

SalonHall: 2

M ÖKSÜZ

M IAROSLAVNA

H KAYHAN

Oturum/ Session 9

Salon/ Hall: 3

K MASSADIKOV

M OKTAY

O OKYAR

E ÖZDAŞLI

15:30

Kahve Arası/ Coffee Break

16:00

17:30

Oturum/ Session 10

SalonHall: 1

C ÇİÇEKÇİ

YS SONUÇ

O OKYAR

H ORUÇ

Oturum/ Session 11

SalonHall: 2

Ş YILDIZ

M GÜNGÖR

Y SCHWARTZ

 

Oturum/ Session 12

Salon/ Hall: 3

Y ŞİMŞEK

HA ALİ

H DEMİR

BK GÖLLÜ

 

 

Saat/Time

28 EKİM 2018 PAZAR/

SUNDAY OCTOBER 28, 2018

09.00 10.30

Oturum/ Session 13

SalonHall: 1

AKT ÇAĞATAY

SS OVADYA

F OZTURAN

Oturum/ Session 14

SalonHall: 2

UT SİVRİOĞLU

O AÇIL

R TURAN

Oturum/ Session 15

Salon/ Hall: 3

E D TAMUR

A MANAZ

H ÇALIŞIR

MS GÜLER

10:30

Kahve Arası/ Coffee Break

11:00

12:30

Oturum/ Session 16

SalonHall: 1

AÖ ATMACA

M KÖYLÜ

S Ö YILDIZ

MM KULU

Oturum/ Session 17

SalonHall: 2

R SEIDEL

Ş ERBAY

İ DÖLEK

 

Oturum/ Session 18

Salon/ Hall: 3

M DELEVİ

ÖZKUL, ÇOMAK

SANNAV, İSTİL

M DÜZGÜN

12.30

Öğle Yemeği/ Lunch

14:00

15:30

Oturum/ Session 19

SalonHall: 1

A KIRMIZI

E ŞANAL

F A YİĞİT

AV KOÇAL

Oturum/ Session 20

SalonHall: 2

B YASA

A A AMBAROĞLU

G KOUTS

R KIMCHI

Oturum/ Session 21

Salon/ Hall: 3

FŞ IŞIK

A A GULIYEVA

A BAŞ

B TAŞÇIOĞLU

15:30

Kahve Arası/ Coffee Break

16:00

17:30

Oturum/ Session 22

SalonHall: 1

İ TURHAN

R TURHAN

ULUDAĞ, BİRSEL.

Oturum/ Session 23

SalonHall: 2

SK ISLAM

E DÖNER

 

Oturum/ Session 24

Salon/ Hall: 3

PELED, PELED

U UZER

 

18:00

Kapanış OturumuClosing Session

 

 

29 EKİM PAZARTESİMONAY OCTOBER 29

09:00

Sosyal Program/ Social Program


 

DETAYLI PROGRAMDETAILED PROGRAM

 

27 EKİM CUMARTESİSATURDAY OCTOBER 27

09.00: Kayıt/ Registration

Saat/ Time

27 Ekim Cumartesi/ Saturday October 27

Açılış KonuşmalarıOpening Session:

08:30

Düzenleme Kurulu eş-Başkanları

Organizing Committee Co-Chairs

 

 1. M. Mustafa KULU

 

 1. Ceyhun ÇİÇEKÇİ

 

Düzenleme Kurulu Üyeleri

Organizing Committee Members

 

 1. Tuğçe ERSOY

 

 1. Mustafa ÖKSÜZ

 

 1. Muhammed GÜNGÖR

 

 1. Ayşe Ömür ATMACA

 

 


 

Saat/ Time

27 Ekim Cumartesi/ Saturday October 27

OturumSession: 1- BT

SalonHall: 1

BaşkanChair: Arda BAŞ

09.00 10.30

 1. Diren ÇAKMAK

Dmitry Radyshevsky’nin “Evrensel Siyonizm” Kavramsallaştırması

Dmitry Radyshevsky’s Conceptualisation of “Universal Zionism”

 

 1. Ferit BELDER

National Shabbat Regulations and the Contestation over Public Spaces in Israel: Assessing So-Called Supermarket Law in a Socio-Political Context

İsrail’de Ulusal Şabat Düzenlemeleri ve Kamusal Alanlar Üzerinde Rekabet: Süpermarket Yasası’nın Sosyo-Politik Bağlamda Değerlendirilmesi

 

 1. Ayşe Ömür ATMACA

İsrail Siyasetinde Sosyalist İdeolojinin Kökenleri

The Origins of the Socialist Ideology in Israeli Politics

 

 1. Serkan YENAL

Batı Dünyası İsrail’i Neden Destekliyor?

Why the Western World Supports Israel

 

 


 

Saat/ Time

27 Ekim Cumartesi/ Saturday October 27

OturumSession: 2- BT

SalonHall: 2

BaşkanChair: Hatice DOĞAN

09.00 10.30

 1. Mehmet Sadık GÜR, İsmail BAYER

Tefsir Kaynaklarında İbrâniceye Atıflar

References to Hebrew in Sources of Quranic Exegesis (Tafsir)

 

 1. Saida SAIPOVA

Tevrat, İnciller ve Kur’ân’da H-S-B Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi

The Semantic Study of the Root H-S-B in the Old Testament, New Testament, and the Qur'an

 

 1. Yusuf Süha SONUÇ

Yahudilikte Koku Fenomeni ve Kokunun Kullanımı

The Scent Phenomenon and Its Usage in Judaism

 

 


 

Saat/ Time

27 Ekim Cumartesi/ Saturday October 27

OturumSession: 3- BT

Salon/ Hall: 3

BaşkanChair: Abdullah MANAZ

09.00 10.30

 1. Hulusi GÖLPINAR

Tevrat’ta Geçen Savaş Ayetleri Ekseninde İsrailoğullarına Bakış

View to Israelis on the Basis of the War Verses Recited in the Torah

 

 1. Samira MAMMADOVA Iskandar kızı

Azerbaycan ve İsrail Arasındaki Ekonomik İlişkiler

Economic Cooperation between Azerbaijan and Israel

 

 1. M Mustafa KULU

Disiplinlerarası bir Çalışma Alanı olarak İsrail ve Yahudi Çalışmaları

Israel and Jewish Studies as an Interdisciplinary Field

 

 

10:30

11:00

Kahve Arası/ Coffee Break

 


 

Saat/ Time

27 Ekim Cumartesi/ Saturday October 27

OturumSession: 4- BT

SalonHall: 1

BaşkanChair: Muhammed GÜNGÖR

11:00

12:30

 1. Hatice DOĞAN

Kadınların Mabedle İmtihanı: Ağlama Duvarı Kadınları

The Trial of the Jewish Women with the Temple: Women of the Wall

 

 1. Muhammed Ali BAĞIR

Kutsal Bir Mekân Olarak Gerizim Dağı ve Sâmirîler

Mount Gerizim as the Holy Place and the Samaritans

 

 1. Ömer Faruk ARAZ

Yahudi Kutsal Kitap Yorumu: Midraş Literatürü

Jewish Bible Interpretation: Midrashic Literature

 

 


 

Saat/ Time

27 Ekim Cumartesi/ Saturday October 27

OturumSession: 5- BT

SalonHall: 2 
Başkan/ Chair: Fulya OZTURAN

11:00

12:30

 1. Özcan AKDAĞ

Âlemin Hudusuna dair Gersonides’in Yaklaşımı Üzerine

Gersonides on the Creation of the World

 

 1. Ertuğrul DÖNER

İsrâiliyyât Kelimesinin/ Kavramının Anlam Alanı ve Tarihi Seyri

The Lexical Field and History of the Meaning of the Israiliyyat

 

 1. Robin Christine ASBURY

Identity through Interpretation: Archaeology and the Construction of Israeli Identity

Yorumlama Yoluyla Kimlik: Arkeoloji ve İsrail Kimliğinin İnşası

 

 


 

Saat/ Time

27 Ekim Cumartesi/ Saturday October 27

OturumSession: 6- BT

SalonHall: 3
Başkan/ Chair: Ceyhun ÇİÇEKÇİ

11:00

12:30

 1. Mürsel DOĞRUL

Filistin- İsrail Sorununun Muhtemel Arabulucu Aktörü: Japonya

Possible Mediator of the Palestinian- Israeli Conflict; Japan

 

 1. Nurlan MUMINOV

“Holokost’uma Dokunma”: Holokost Yasası ve İsrail-Polonya Krizi

“Don’t Touch My Holocaust”: the Holocaust Law and Israeli-Polish Crisis

 

 1. İsmail BAYER, Mehmet Sadık GÜR

İbrâni Resim Yazısının Din ve Kültürle İlişkisi

The Relation of Hebrew Pictogram with Religion and Culture

 

 

 

 

12.30 14.00

Öğle Yemeği/ Lunch

 


 


Saat/ Time

27 Ekim Cumartesi/ Saturday October 27

OturumSession: 7- BT

SalonHall: 1

BaşkanChair: Yusuf Süha SONUÇ

14:00

15:30

 1. Gökhan ERDEN, Ulaş Töre SİVRİOĞLU

Peştunların Kökeni; Ben-i İsrail Teorisi/ Etnolojik, Tarihi, Dilbilimsel ve Genetik Kaynakların Işığında Bir Tartışma

The Origin of Pashtuns: Theory of Bene Israel/ a Discussion in the Light of the Resources; Ethnological, Historical, Linguistic and Genetic

 

 1. Hasan Mustafa ARSLAN

Mukaddes Tuva Vadisi Neresidir?

Where is Holy Valley of Tuwa?

 

 1. Hamza YARDIMCIOĞLU

İsrail ve Dinlerin Kökeni

Israel and the Roots of Religions

 

 

 


 

Saat/ Time

27 Ekim Cumartesi/ Saturday October 27

OturumSession: 8- BT

SalonHall: 2

BaşkanChair: Bilge KARGA GÖLLÜ

14:00

15:30

 1. Mustafa ÖKSÜZ

Osmanlı Kudüs’ünde Katolik Yahudi Münasebetlerine Bir Bakış (XVI. Yüzyıl)

An Overview of Catholic Jewish Relations in the Ottoman Jerusalem (Xvith Century)

 

 1. Mikhailova IAROSLAVNA

Ashkenazy Community in Turkey: Minority into Minority

Türkiye’de Aşkenazi Cemaat: Azınlık İçinde Azınlık

 

 1. Hüseyin KAYHAN

Selçuklular Devrinde Yahudiler

Jews in Seljuk Era

 

 

 


 

Saat/ Time

27 Ekim Cumartesi/ Saturday October 27

OturumSession: 9- BT

SalonHall: 3 
Başkan/ Chair: Haydar ORUÇ

14:00

15:30

 1. Khairulla MASSADIKOV

İsrail’de Uygulanan Özelleştirmelerin Makroekonomik Etkileri

Macroeconomic Effects of Privatizations in Israel

 

 1. Melih OKTAY

Tevrat’ın Beşinci Kitabı Tesniye ve Faiz Uygarlığının Kökenleri

Deuteronomy and the Origins of the Usury Civilization

 

 1. Onur OKYAR

Ortadoğu’nun Ezoterik Ortaklığı: İran ve İsrail Örneği

Esoteric Partnership of the Middle East: the Case of Iran and Israel

 

 1. Esme ÖZDAŞLI

İsrail-İran İlişkilerinin Gizli Yüzü: İstihbarat Savaşları

The Secret Face of Israel- Iran Relations: Intelligence Wars

 

 

 

15:30

16:00

Kahve Arası/ Coffee Break

 


 

Saat/ Time

27 Ekim Cumartesi/ Saturday October 27

OturumSession: 10- BT

SalonHall: 1

BaşkanChair: Mehmet Sadık GÜR

Saat/ Time

16:00

17:30

 1. Ceyhun ÇİÇEKÇİ

İsrail’in Akdeniz Siyaseti: İsrail-Yunanistan-GKRY Aksının Anatomisi

Israel's Mediterranean Policy: Anatomy of Axis between Israel-Greece-Southern Cyprus

 

 1. Yusuf Süha SONUÇ

İsrail’in Periferi Politikası: Bölgesel Güvenlik ve İstihbarat İşbirliği

Israel’s Periphery Policy: Regional Security and Intelligence Cooperation

 

 1. Onur OKYAR

Haklı Savaş Kuramı Bağlamında İsrail’in Duvar Siyaseti: Din vs. Uluslararası Hukuk

Israel’s Wall Policy Within the Context of Jus Ad Bellum: Religion vs International Law

 

 1. Haydar ORUÇ

Sivil Toplum Örgütlerinin İsrail Politik Karar Alma Süreçlerindeki Rolleri: Barış Süreci Bağlamında

Role of NNOs during Political Decision Making Process in Israel: in Peace Process Context

 

 


 

Saat/ Time

27 Ekim Cumartesi/ Saturday October 27

OturumSession: 11- BT

SalonHall: 2

BaşkanChair: Muhammed Ali BAĞIR

16:00

17:30

 1. Şevket YILDIZ

Avrupa- İslam İlişkilerinde Bilimsel Köprü: Yahudi Bilim Adamları ve Mütercim Aileler

A Scientific Bridge in Europe- Islam Relations: Jewish Scholars and Jewish Translator Families

 

 1. Muhammed GÜNGÖR

Yahudilikte Özel Bir Sınıf: Yahudi Din Adamları Kohenler

A Special Class in Judaism: Jewish Clergy Kohanim

 

 1. Yitzchak SCHWARTZ

American Judaism as Part of American Religious History

Amerika Din Tarihi Bağlamında Amerikan Yahudiliği

 

 

 


 

Saat/ Time

27 Ekim Cumartesi/ Saturday October 27

OturumSession: 12- BT

SalonHall: 3

BaşkanChair: İsmail BAYER

16:00

17:30

 1. Yaşar ŞİMŞEK

II. Meşrutiyet Dönemi Romanlarında Din ve Kimlik Açısından Yahudilik

Judaism in Terms of Religion and Identity in the Novels of Second Constitutionalist Period

 

 1. Hafız Aamir ALI

Urdu Edebiyatında Filistin Sorunu

The Palestine Problem in Urdu Literature

 

 1. Hatice DEMİR

Bizans Resim Sanatı Kapsamında Meryem’e Yüklenen Eski Ahit Kaynaklı Sıfatlar

Titles Dedicated to Mary which were Originated From Old Testament in the Context of Byzantine Painting

 

 1. Bilge KARGA GÖLLÜ

XVI. Yüzyıl Dîvân Şiirinde Kudüs

The Jerusalem in 16th Century Ottoman Poetry

 

 

 


 

28 EKİM PAZAR/ SUNDAY OCTOBER 28

Saat/ Time

28 Ekim Pazar/ Sunday October 28

OturumSession: 13- BT

SalonHall: 1

BaşkanChair: Ömer Faruk ARAZ

09.00 10.30

 1. Ahmet Kemal Talha ÇAĞATAY

Avrupa’daki Yahudi Mirasını Temâşâ ve Tahayyül Edebilmek; Bir Saha Çalışması Örneği

To be able to Watch and Imagine the Jewish Heritage in Europe; Example of a Field Study

 

 1. S. Silvyo OVADYA

526 Yıldır Osmanlı ve Türk Topraklarında Yaşamını Sürdüren Bir Dil: Yahudice (Judeo-Espanyol)

A Language that  has Continued to Live on the Ottoman and Turkish Lands for 526 Years: Judeo-Spanish

 

 1. S. Fulya OZTURAN

Jews in the Literature of Propaganda during the Balkan Wars (1912-1913)

Balkan Savaşları’nda (1912-13) Propaganda Literatüründe Yahudiler

 

 

 


 

Saat/ Time

28 Ekim Pazar/ Sunday October 28

OturumSession: 14- BT

SalonHall: 2
BaşkanChair: Mehmet Bülent ULUDAĞ

09.00 10.30

 1. Ulaş Töre SİVRİOĞLU

Vizigot İspanya’sında Yahudiler: Anti-Semitizmin Erken Bir Örneği

The Jews in Visigothic Spain an Early Example of Anti-Semitism

 

 1. Okan AÇIL

Büyük Herod’un Mirası Meselesi

The Matter of the Inheritance of Herod the Great

 

 1. Resul TURAN

Çarlık ve Sovyet Rusya’da Gürcü Yahudileri

Georgian Jews in Tsarist and Soviet Russia

 

 

 


 

Saat/ Time

28 Ekim Pazar/ Sunday October 28

OturumSession: 15- BT

SalonHall: 3
BaşkanChair: Haktan BİRSEL

09.00 10.30

 1. Esra DANACIOĞLU TAMUR

Filistin’e Yasa-Dışı Göç ve Türkiye (1939-1945)

Illegal Immigration to Palestine and Turkish Policies

 

 1. Abdullah MANAZ

Theodor Herzl, Filistin ve II. Abdulhamid

Theodor Herzl, Palestine and Abdulhamid II

 

 1. Hakan ÇALIŞIR

Filistin- İsrail Çatışmasının Çözümünde Almanya-Türkiye İşbirliğinin Arabuluculuk İmkanı

Mediation Capacities of German-Turkish Cooperation in the Israeli- Palestinian Conflict Resolution

 

 1. Mehmet Sait GÜLER

İsrail-Filistin Çatışmasında Sınıf Çatışmasının Rolü

The Role of Class Struggle in Israel-Palestine Conflict

 

 

10:30

11:00

Kahve Arası/ Coffee Break

 


 

Saat/ Time

28 Ekim Pazar/ Sunday October 28

OturumSession: 16- BT

SalonHall: 1 
BaşkanChair: Esme ÖZDAŞLI

11:00

12:30

 1. Ayşe Ömür ATMACA

“Ebedi Başkent”i Tahayyül Etmek: İsrail Siyasetinde Kudüs Düşüncesi

Imagining an “Eternal Capital”: the Idea of Jerusalem in Israeli Politics

 

 1. Murat KÖYLÜ

İsrail’in Kudüs ve Filistin’e Yerleşim Faaliyetleri ve Filistin Halkının Geleceği

Israel's Settlement Activities in Jerusalem and Palestine and the Future of the Palestine

 

 1. Seda ÖZ YILDIZ, Mohammad Alaaeddin DIAB

Filistin Devlet Vatandaşlığı: Filistin Meselesi için Çözüm mü Sorun mu?

Palestinian Citizenship: Is it Solution or Problem at Palestinian Question?

 

 1. M Mustafa KULU

Milli Kütüphane’deki Yahudilik ve İsrail Konulu Kitapların Kaynakça İncelemesi

A Bibliographic Analysis of the Books on the Subject of the Israel and Judaism in the National Libraries

 

 

 


 

Saat/ Time

28 Ekim Pazar/ Sunday October 28

OturumSession: 17- BT

SalonHall: 2
BaşkanChair: Saida SAIPOVA

11:00

12:30

 1. Robert SEIDEL

Sefer Tehilim (Zebur): Yahudi Dini Müziği ile Çok Sesli Batı Müziği Arasındaki Köprü

Sefer Tehilim (the Book of Psalms): the Link between Jewish Religious Music and Western Polyphonic Music

 

 1. Şükrü ERBAY

Hinduizm ve Yahudilikte Kutsal Metinleri Okuma Âdâbı

The Ritual of Reading of Scripture in Judaism and Hinduism

 

 1. İlbey DÖLEK

Yahudi İsa İmajı: Tarihsel İsa Çalışmalarına Geza Vermes’in Etkisi ve Önemi

The Jew Image of Jesus: the Effect and Importance of Geza Vermes on Historical Jesus Studies

 

 

 


 

Saat/ Time

28 Ekim Pazar/ Sunday October 28

OturumSession: 18- BT

SalonHall: 3
BaşkanChair: S. Silvyo OVADYA

11:00

12:30

 1. Metin DELEVİ

Osmanlı Son Dönemi, Savaşlar ve Osmanlı Yahudileri

The Role of Jews in the Military, in the Late Ottoman Period

 

 1. Osman ÖZKUL, Nadir ÇOMAK

Osmanlı Devleti’nde Yahudilik: Ebüzziya Tevfik’in Millet-i İsrailiye Kitabı

The Judaism in the Ottoman State: Ebüzziya Tevfik’s Millet-i Israiliye Book

 

 1. Sabri Can SANNAV, Merve İSTİL

Yakın Dönem Edirne’sinde Yahudi Eğitim Kurumları

Recent Period Jewish Education Institutions in Edirne

 

 1. Mücahit DÜZGÜN

Cumhuriyet’in Kuruluşundan İsrail’in Kuruluşuna Kadar Türk Kamuoyunda Yahudiler

From the Establishment of the Republic to the Establishment of Israel on the Turkish Public Opinion

 

 

 

12.30 14.00

Öğle Yemeği/ Lunch

 


 

Saat/ Time

28 Ekim Pazar/ Sunday October 28

OturumSession: 19- BT

SalonHall: 1
BaşkanChair: Ulaş Töre SİVRİOĞLU

14:00

15:30

 1. Abdulhamit KIRMIZI

Osmanlı Devletindeki Yahudi Memurların Eğitim Durumları

Educational Backgrounds of Jewish Officials in the Ottoman Empire

 

 1. Enes ŞANAL

Endülüs Devlet Mekanizmasında Yahudiler

Jews in the Andalusian State Mechanism

 

 1. Fatma AKKUŞ YİĞİT

Memlük Devleti İdaresinde Yahudiler

Jews in the Mamluk Statecraft

 

 1. Ahmet Vedat KOÇAL

II. Meşrutiyet’in Toplumsal Temelleri Bağlamında Osmanlı Elitinin Değişimi: Belirleyici Bir Güç Odağı ve Merkez Olarak ‘Selânik’ Etkeni

The Change of Ottoman Elites in the Context of the Social Bases of 2nd Constitutional Era: the Salonica Factor as a Center and Focus of Power

 

 


 

Saat/ Time

28 Ekim Pazar/ Sunday October 28

OturumSession: 20- BT

SalonHall: 2
BaşkanChair: Metin DELEVİ

14:00

15:30

 1. Bahadır YASA

Empati ve Ortak Çalışmalar

Empathy and Collaborative Activities

 

 1. Ayşe AKINCI AMBAROĞLU

Most Significant Debates of Modern Judaism by Louis Jacobs

Louis Jacobs’a Göre Modern Yahudiliğin en Önemli Tartışmaları

 

 1. Gideon KOUTS

Representations of Jewish Immigrants in Palestine Under Ottoman Rule by 19th Century Hebrew Journalists: Stereotypes and Communal Identity

Osmanlı Çalışması Altında Filistin’de Yaşayan Yahudi Göçmenlerin 19. Yüzyıl İbrani Gazetecilerince Temsilleri: Kalıpyargılar ve Toplumsal Kimlik

 

 1. Rami KIMCHI

Valencia's Shores: On the Spanish Origins of the Alexandrian Trilogy by Izhak Gormezano Goren

Valensiya’nın Kıyıları: Izhak Gormezano Goren'in İskenderiye Üçlemesinin İspanyol Kökeni Üzerine

 

 


 

Saat/ Time

28 Ekim Pazar/ Sunday October 28

OturumSession: 21- BT

SalonHall: 3
BaşkanChair: Hakan ÇALIŞIR

14:00

15:30

 1. Fatih Şemsettin IŞIK

Israel-Russia Relations in the Post-Cold War Era: Increasing Potential, Entrenching Obstacles

Soğuk Savaş Sonrası İsrail-Rusya İlişkileri: Artan Potansiyel, Derinleşen Engeller

 

 1. Aytan ABBASOVA-GULIYEVA

Bilateral Relations between Israel and Turkey during the Administration of Justice and Development Party

Adalet ve Kalkınma Partisi Yönetiminde İsrail ve Türkiye Arasındaki İkili İlişkiler

 

 1. Arda BAŞ

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’nin İsrail’e Karşı Politikasını Belirleyen Faktörler

Factors Determining Turkey’s Policy on Israel during the Cold War Period

 

 1. Belcim TAŞÇIOĞLU

İsrail Ulus Kimliğinin Birleşmesi yoksa Bozulması mı?: “Temel Yasa: Yahudi Milletinin Ulus-Devleti olarak İsrail”

Unification or Distortion of the National Identity?: “Basic Law: Israel as the Nation-State of the Jewish People”

 

 

15:30

16:00

Kahve Arası/ Coffee Break

 

 

Saat/ Time

28 Ekim Pazar/ Sunday October 28

OturumSession: 22- BT

SalonHall: 1
BaşkanChair: Mustafa ÖKSÜZ

16:00

17:30

 1. İhsan TURHAN

Balkanlar’ın Kudüs’üne Bakmak: 18. ve 19. Yüzyıllarda Selanik Yahudi Cemaati

A Look at the Jerusalem of the Balkans: Jewish Communities In The 18th and 19th Centuries

 

 1. Rıdvan TURHAN

Modern Bir Osmanlı Yahudi’si Olarak Tekin Alp’in Sosyalizm Karşıtlığı

Tekin Alp’s Anti-Socialism as a Modern Ottoman Jewish

 

 1. Mehmet Bülent ULUDAĞ, Haktan BİRSEL, Necmiye TUTAR

Fransız Misyoneri Papaz Pisani’nin 1848 Yılında Filistin Kudüs Hattında Yaptığı Gezideki Raporu

The Report of French Missionaire Father Pisani about the Voyage of the Route Palestine and Jerusalem at 1848

 

 

 


 

Saat/ Time

28 Ekim Pazar/ Sunday October 28

OturumSession: 23- BT

SalonHall: 2
BaşkanChair: Fulya OZTURAN

16:00

17:30

 1. Sk. Zohirul ISLAM

Six Point Star Art and Jewish Connectivity… with Bangladesh (Past Bengal): An Historical and Journalistic Study Through Humanities

Altı Köşeli Yıldız ve Yahudi Bağlantısı… Bangladeş (Eski Bengal) Beşeri Bilimler Yoluyla Tarihsel ve Gazeteci Çalışması

 

 1. Ertuğrul DÖNER

Şer’u Men Kablenâ Prensibi Bağlamında Ötekinin Konumu ve Bağlayıcılığı

Position and Bindingness of the Other in the Context of Shar’u Man Qablana Principle

 

 


 

Saat/ Time

28 Ekim Pazar/ Sunday October 28

OturumSession: 24- BT

SalonHall: 3
BaşkanChair: Hafız Aamir ALİ

16:00

17:30

 1. Yoav PELED, Horit Herman PELED

The Religionization of Israeli Society

İsrail Toplumunun Dindarlaşması

 

 1. Umut UZER

İsrail’in Dört “Kabilesi”: Laikler, Milliyetçi Dindarlar, Araplar ve Aşırı Dinciler

Four “Tribes” of Israel: Secularists, National Religious, Arabs and the Haredim

 

 

 

 

18:00

Kapanış OturumuClosing Session:

 


İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI SEÇKİN TEZ VE KİTAP ÖDÜLLERİ 2017-2018

24/10/2018

İsrailiyat dergisi ilkini 2017 yılında Konya’da gerçekleştirdiğimiz yıllık Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansının (ICIJS) ikincisini, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ortaklığında ve ev sahipliğinde 27-29 Ekim 2018 Cumartesi- Pazartesi günlerinde Bandırma’da düzenlenecektir.

Düzenlenecek konferansta alanından uzmanların da bulunduğu bir kurulun değerlendirmesi sonucunda “İsrail ve Yahudilik çalışmaları” alanında yazılmış seçkin tez yazarlarına ve kitap yazarlarına/ çevirmenlerine ödül verilmesine karar verilmiştir:

ICJIC “Bildiri Çağrısı”nda ödülle ilgili olarak şu bilgi verilmiştir:

ICIJS’18, bu sene ikincisini vereceği seçkin kitap ödülünün İsrail ve Yahudilik Araştırmaları alanında siyaset, din ve tarih, başlıklarında yüksek lisans ve doktora seviyesinde yapılan çalışmalara verileceğini duyurmaktan da memnuniyet duymaktadır. Ayrıca bilimsel inceleme yöntemine sahip özgün ve çeviri eserlere de ilk defa seçkin kitap ödülü verilecektir.

Konferansın kitapçığında ise tez ödülü ile ilgili kısaca şu bilgiler verilmiştir:

- Türkiye Üniversitelerinde son iki yılda (2017-2018) savunulmuş ve onaylanmış Türkçe ve İngilizce yazılmış yüksek lisans ve doktora tezleri değerlendirmeye alınır.

- Değerlendirme alınmak için iki yol vardır: başkasını aday gösterme ve kendi aday olma.

- Tüm başvurular çalışma alanında uzman en az iki kişiden oluşan “Ödül Değerlendirme Komitesi” tarafından değerlendirilir ve kazanan tez yazarına yapıcı, gelişimsel geri bildirim sağlanır.

- Yeterli değerlendirenin yapılamadığı veya yeterli adayın olmadı durumda herhangi bir başlıkta ödül verilmez.

Konferansın kitapçığında kitap ödül ile ilgili ise kısaca şu bilgiler verilmiştir:

- Türkiye son iki yılda (2017-2018) yayınlanmış Türkçe (veya İngilizce) çeviri ve telif kitaplar değerlendirmeye alınır.

-Orijinal eserlerin tezden üretilmemiş olması gereklidir.

- kitapların ilk (birinci) baskı yılı esas alınır.

- Değerlendirme alınmak için iki yol vardır: başkasını aday gösterme ve kendi aday olma.

- Tüm başvurular çalışma alanında uzman en az iki kişiden oluşan “Ödül Değerlendirme Komitesi” tarafından değerlendirilir ve kazanan kitap yazarına/ çevirmenine yapıcı, gelişimsel geri bildirim sağlanır.

- Yeterli değerlendirenin yapılamadığı veya yeterli adayın olmadı durumda herhangi bir başlıkta ödül verilmez.

Tarih, siyaset ve din başlığı sınıflandırması, tezin veya kitabın ilgili olduğu akademik alan (bölüm/ABD) kadar tezin/ kitabın konu ve yöntemi ile de ilişkilidir. Bu sınıflandırmanın tercih edilmesi Türkiye’de yazılan tezlerin/ kitapların bu alanda yoğunlaşmasından dolayıdır. Bu durumun bu sonucu olarak bu üç alan ana bilimler (master sciences) olarak kabul edilmiştir. Yahudilik ve İsrail çalışmalarının bu ana bilimlerinde veya ilgili diğer alanlarında tek bir alan veya alanlararası bir yaklaşımla yazılan tezlerde/ kitaplarda tarihsel, siyasal veya dini yöntemlerinden birisinin yeterli ölçüde olması bu başlıklardan herhangi birisinin altında değerlendirmek için yeterlidir.

1.    İlahiyat başlığındaki çalışmalara genelde “İlahiyat Temel Alanı”ndaki öğretim üyelerinin danışmanlığında Felsefe- Din Bilimleri (Dinler Tarihi, İslam Tarih vb.), İslam Tarihi- Sanatları ve Temel İslami Bilimler (Tefsir, Hadis, Fıkıh vb.) bölümlerinde yazılan ve dini kaynakları ve yöntemleri kullanan tezler/kitaplar girmektedir.

2.    Siyaset başlığındaki çalışmalara genelde Siyasal Bilimler veya İktisadi İdari Bilimler fakültelerindeki Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümleri başta olmak üzere siyaset teorisi ile ilişkili diğer alanlarda (Ekonomi, Hukuk, İletişim, Sosyoloji, Kültür Çalışmaları) yazılan tezler/kitaplar girmektedir.

3.    Tarih başlığındaki çalışmalara ise Tarih Bölümleri başta olmak üzere kullanıldığı Dilbilim, Gazetecilik, Felsefe, Arkeoloji, Edebiyat gibi tarih yönteminin kullanıldığı bölümlerde yazılan tezler/tezler girmektedir.

Ülkemizde yürütülen bilimsel faaliyetleri desteklemek için verilen ödülden elde edilecek faydalar ise şu şekilde sıralanabilir:

- Tezin/ kitabın yazarı, danışmanı ve ABD’nı/ yayıncısını teşvik emek

- Kitap veya makale olarak yayınlanmış seçkin tezlerin tanıtımına katkı sağlamak; yayınlanmamış olanları ise kitap veya dergimizde makale olarak yayınlanmasını teşvik etmek.

-seçkin kitapların tanıtımına katkı sağlamak; bu kitaplar hakkında değerlendirmeler yayınlayarak alana katkı sağlamak,

-ders kitabı niteliğindeki telif veya tercüme eserlerin yayınlanmasını teşvik etmek

- Tez ödülü Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi'nde bulunan basılı bütün tezler taranarak oluşturulan  “2017-2018 Yıllarında İsrail ve Yahudilik Çalışmaları ile İlgili Yükseköğretim Kurumlarında Hazırlanan Lisansüstü Tezler” başlığındaki liste göz önüne alınarak verilmiştir. Tezler listelenirken ödülün başlıklarına göre sınıflandırılmıştır. (Geçen yıl değerlendirmeye alınan tezlere de yer veilmiştir.)

Kitap ödülü çeşitli online satış siteleri ve yayınevlerinin web sayfaları taranarak oluşturulan “2017-2018 Yıllarında İsrail ve Yahudilik Çalışmaları ile İlgili Türkiye’de Yayınlana Kitaplar” başlığındaki liste göz önüne alınarak verilmiştir. Kitaplar listelenirken ödülün başlıklarına göre sınıflandırılmıştır (Liste son iki yılda yayınlanan eserlerin kaçıncı baskı veya araştırma eseri olup olmadığına bakılmaksızın toplu verilmiştir)

- İsrail ve Yahudi Çalışmaları Kitap ve Tez ödüllerinin verildiği liste ilgilenenlerin istifade etmesi amacıyla yayınlanmıştır.


ISRAEL AND JUDAISM STUDIES DISTINGUISHED THESIS AND DISSERTATION AWARDS 2017-2018

Journal makes an award to two kinds of studies in the categories of history, politics and religion whose subject matter must fall into the broadly defined field of Israel and Jewish studies: (i) the distinguished dissertations/ thesis in both the M.A. and PhD. levels (ii) distinguished scholarly books in translated and original book types. Dissertations/ theses should be defended and awarded the PhD or MA decrees by universities in Turkey. Original [(co) authored, (not from thesis, not edited), monograph, reference book, textbook] or translated (transcribed or commented) books should be published in Turkey. Dissertations/ theses or books which must be defended or published in the last two years preceding the year of the competition (2017-2018) in Turkish or English languages are eligible for competitions. Studies not only related but also focused the filed may be resubmitted for consideration no more than two times in a two-year period. Previous winners or finalists may not resubmit.

All applications are reviewed by at least two experts in the field of study and constructive, developmental feedback is provided. There are two ways for nomination: someone can nominate another person or a person can nominate himself/ herself. The nominee’s required documentation includes an electronic copy of the dissertation/ thesis and books (for first printing), and full CV of the candidate. Letters of support is optional. The documentation of candidate nominations could be sent via e-mail.Awardees will receive a certificate. Outstanding dissertation/ theses and books award will be given at the 2018 annual conference. In any category that doesn't have enough nominations award will be cancelled.


ÖDÜL KAZANANLAR VE TEZLERİ/ KİTAPLARI/ AWARD WINNER AND THESIS/ DISSERTATION

SİYASET BAŞLIĞIPOLITICS CATEGORY

KAZANAN VE TEZİN KAYNAK BİLGİSİ

WINNER AND THESIS/ DISS. BIBLIOGRAPHIC INFORMATION

Yazar/ Author: Saffet AKKAYA

Tezin Seviyesi/ Level of Thesis: Doktora/ PhD

Tezi Adı/ Title of ThesisUS Foreign Policy and Violent non-State Actors in the 2000s Cases of HAMAS and GAM” [2000'li Yıllarda Amerikan Dış Siyaseti ve Şiddet Yanlısı Devlet Dışı Aktörler-HAMAS ve GAM Analizleri]

KurumInstitution: Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi/ International Relations Program, Middle East Technical University

Yer/ Location: İstanbul

YılYear: 2017

SayfaPage327

Danışman/ AdvisorProf. Dr. Özlem TÜR KÜÇÜKKAYA

Yazar/ Author: Hazal ÇORAK

Tezin Seviyesi/ Level of Thesis: Yüksek Linsans/ MA

Tezi Adı/ Title of ThesisThe Limits of Pluralism: How Anti-Semitism Figures in the Oppositional Imaginaries in Turkey [Çoğulculuğun Sınırları: Türkiyeli Muhalif Tahayyüllerde Antisemitizmin Yansımaları]

KurumInstitutionEleştiri ve Kültür Araştırmaları Anabilim Dalı, Boğaziçi Üniversitesi/ Critical and Cultural Studies Program, Bogazici University

Yer/ Location: İstanbul

YılYear: 2017

Sayfa Sayısı/ Page number137

Danışman/ AdvisorDoç. Dr. Işıl BAŞ

 

İLAHİYAT BAŞLIĞI/ RELIGION CATEGORY

KAZANAN VE TEZİN KAYNAK BİLGİSİ

WINNER AND THESIS/ DISS. BIBLIOGRAPHIC INFORMATION

Yazar/ Author: Fatma GERÇEKCİOĞLU

Tezin Seviyesi/ Level of Thesis: Yüksek Lisans/ MA

Tezi Adı/ Title of Thesis: Samiriliğin Ortaya Çıkışı ve Kutsal Metinler Işığında Erken Dönem Samiri- Yahudi Ilişkileri [The Emergence of Samaritanism and Early Relations of Samaritans and Jews in the Light of Sacred Texts]

KurumInstitutionDinler Tarihi Bilim Dalı, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi,History of Religions, Philosophy and Religious Sciences Program, Ankara University

 Yer/ Location: Ankara

YılYear: 2017

SayfaPage: 101

DanışmanAdvisorDoç. Dr. Yasin MERAL

Yazar/ Author: Tolga SAVAŞ ALTINEL

Tezin Seviyesi/ Level of Thesis: Doktora/ PhD

Tezi Adı/ Title of Thesis: Yahudilikte Seçilmiş Din Adamları Sınıfı Kohenler: Soyları, Rahiplik ve Krallık Deneyimleri [The Jewish Priestly Family (Kohanim): Their Lineage and Their Experience of Priesthood and Kingship]

KurumInstitution: Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Marmara Üniversitesi/ Philosophy and Religious Sciences Program, Marmara University

Yer/ Location: İstanbul

YılYear: 2018

Sayfa Sayısı/ Page number:: 229

DanışmanAdvisor: Prof. Dr. Kürşad DEMİRCİ

 

 

KAZANAN VE KİTABIN KAYNAK BİLGİSİ

WINNER AND BOOKS BIBLIOGRAPHIC INFORMATION

Yasin MERAL,  “Samiri’nin Buzağısı” [Samiri's Calf],

Yazar/ Author: Yasin MERAL

Kitabın Adı/ Title of the Book: Samiri’nin Buzağısı [Samiri's Calf]

Yer/ Location: Ankara

Yayıncı/ Publisher: Ankara Okulu,

ISBN: 9789753523363

Sayfa Sayısı/ Page number:160,

Yayın Tarihi/ Publishing Date: 05.28.2018

Çevirenin Adı/ Name of Translator Ali Osman KURT

Kitabın Adı/ Title of the BookBir Yahudi Filozofun Kaleminden Üç Din Üç Peygamber & 13. Yüzyıl Klasiği [ From the Written of the Jewish Philosopher     the Three Faiths and Three Prophets & the 13th Century Classics]

Yazarı ve eseri/ Author and book: İbn Kemmune, Tenkihu’l-Ebhas li’I-Mileli’s-Selas, [Examination of the Three Faiths]

Yer/ Location: Ankara

Yayıncı/ Publisher : Eskiyeni

ISBN: 9786055978440

Sayfa Sayısı/ Page number:152

Yayın Tarihi/ Publishing Date: 17.01.2018

 

TARİH BAŞLIĞIHISTORY CATEGORY

(Değerlendirme Devam Ediyor/ Evaluation Continued )

KAZANAN VE KİTABIN KAYNAK BİLGİSİ

WINNER AND BOOKS BIBLIOGRAPHIC INFORMATION

Çevirenin Adı/ Name of Translator Feyyaz ŞAHİN

Kitabın Adı/ Title of Book: Osmanlılaşmak Modern Çağda Sefarat Yahudileri ve İmparatorluk Yurttaşlığı

Yazarı ve EseriAuthor and Book: Julia Philips COHEN, Becoming Ottomans: Sephardi Jews and Imperial Citizenship in the Modern Era

Yer/ Location: İstanbul

Yayıncı/ Publisher: Alfa

ISBN: 9786051714448

Sayfa Sayısı/ Page number: 320

Yayın Tarihi/ Publishing Date: 06.06.2017

 

İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI

SEÇKİN TEZ VE KİTAP ÖDÜLLERİ

2017-2018 DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELERİ

ISRAEL AND JUDAISM STUDIES

DISTINGUISHED THESIS AND BOOK AWARDS

2017-2018 REVIEW COMMITTEE MEMBERS

Siyaset/

Politics

Umut UZER, Doç. Dr./ Assoc. Prof. Dr.,

Ayşe Ömür ATMACA Dr. Öğr. Üy./ Asst. Prof. Dr

İlahiyat/

Religion

Hatice DOĞAN, Dr. Öğr. Üy./ Asst. Prof. Dr

Muhammed Ali BAĞIR, Dr. Öğr. Üy./ Asst. Prof. Dr

Tarih/

History

Halil ERDEMİR, Doç. Dr./ Assoc. Prof. Dr.,

Hasan Hüseyin GÜNEŞ, Dr. Öğr. Üy./ Asst. Prof. Dr

 

Daha fazla bilgi için/ for more information

İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Seçkin Tez ve Katap Ödülleri 2017-2018Israel and Judaism Studies Distinguished Thesis/ Dissertation and Book Awards 2017-2018 (konferans sonrasında yayınlanacakwill be published after conference


CONFERENCE COMMITTEESKONFERANS KURULLARI

Conference Honorary Chair/ Konferans Onursal Başkanı

Süleyman ÖZDEMİR, Professor Doctor in the Department of Labour Economics and Industrial Relations, Rector of Bandirma 17 Eylul University, <sozdemir@bandirma.edu.tr>

Organizing Committee Co-ChairsDüzenleme Kurulu eş-Başkanları

1. M. Mustafa KULU, Res. Asst., Department of International Relations, Faculty of Business and Administration, Selcuk University, Konya, Turkey, <mkulu@selcuk.edu.tr>

2. Ceyhun ÇIÇEKCI, Instructor in the Department of Local Administrations, Erdek Vocational School Bandirma Onyedi Eylul University, <ceyhun.cicekci@gmail.com>

Organizing CommitteeDüzenleme Kurulu

1.      Tuğçe ERSOY, Asst. Prof. Dr., Department of International Relations, Faculty of Business and Administration Izmir Democracy University, Izmir, Turkey, <ersoytugce@gmail.com>

2.      Mustafa ÖKSÜZ, Doctor in the field of New Age Ottoman History, <mustafaoksuz34@hotmail.com>

3.      Muhammed GÜNGÖR, Asst. Prof. Dr., History of Religions, Department of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Islamic Sciences Kirikkale University, <muhammedgungor.tr@gmail.com>

4.      Ayşe Ömür ATMACA, Assistant Professor Doctor in the Department of International Relation, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Hacettepe University, <atmacaomur@gmail.com>

Scientific CommitteeBilim Kurulu

(Sorted by accepted date)

1.      Mahmoud KAIYAL, Professor Doctor in the Department of Arabic and Islamic Studies, Senior Lecturer, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel <kayyalma@post.tau.ac.il> <kayyalma@gmail.com>

2.      Efrat AVIV, Doctor in the Department of Middle Eastern Studies, Lecturer, The Faculty of Jewish Studies, Bar Ilan University, Ramat Gan, Israel, <Efrat.aviv@biu.ac.il>

3.      Nimrod GOREN, Doctor in the Middle Eastern Studies, Teaching Fellow, Hebrew University of Jerusalem, Head of Mitvim- The Israeli Institute for Regional Foreign Policies, Jerusalem, Israel, <ngoren@mitvim.org.il>

4.      Akram I. RAHHAL, Professor Doctor in Department of Accounting, Dean of Business and Economics Faculty, Al-Quds University, Jerusalem, Palestine, <rahhal@staff.alquds.edu>

5.      Miriam FRENKEL, Associate Professor Doctor in the Department of History of the Jewish People, Faculty of Humanities, Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, Israel, <mfrenkel@pluto.mscc.huji.ac.il>

6.      David TAL, Professor Doctor in Yossi Harel in Modern Israel Studies, Chair, University of Sussex, Brighton, Sussex, USA, <D.Tal@sussex.ac.uk>

7.      Meir LITVAK, Professor Doctor in the Middle Eastern and African History, Senior Lecturer Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel, <litvak@post.tau.ac.il>

8.      Yaron BEN-NAEH, Professor Doctor in the History of the Jewish People& Contemporary Jewry Department, Bernard Cherrick Chair, Director in Misgav Yerushalayim Research Institute The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, Israel, <yaronbn@huji.ac.il>

9.      Amneh BADRAN, Assistant Professor Doctor in the Department of Political Science, Head, Director of the Global Studies Institute, Al-Quds University, Jerusalem, Palestine, <ambadran@art.alquds.edu> <abadran270@gmail.com>

10.    Mustafa KABHA, Professor Doctor in the Department of History, Philosophy and Judaic Studies, Chair, Open University of Israel, Ra'anana, Israel, <mustafa@openu.ac.il>

11.    Alek D. EPSTEIN, Doctor in the Department of Sociology Political Science and Communication, The Open University of Israel, Ra'anana, Israel, alekdep@openu.ac.il> <alekdep@gmail.com>

12.    Bat-Zion ERAQI, Professor Doctor in the Klorman Department of History, Philosophy and Judaic Studies, The Open University of Israel, Ra'anana, Israel, <bater@openu.ac.il>

13.    Hatice DOĞAN, Assistant Professor Doctor in the Department of Islamic History and Art, Faculty of Divinity, Nevsehir Hacı Bektas Veli University, Nevsehir, Turkey <haticedogan@nevsehir.edu.tr>

14.    Yehoshua FRENKEL, Professor Doctor in the Department of Middle Eastern History, Emeritus, University of Haifa, Haifa Israel, <frenkely@research.haifa.ac.il> <yfnewmail@gmail.com>

15.    Cengiz TOMAR, Professor Doctor in the Department of History, Faculty of Science and Literature, Marmara University, Istanbul, Turkey, actomar@marmara.edu.tr>

16.    Gallia LINDENSTRAUSS, Doctor, Research Associate at the Institute for National Security Studies (INSS), Herzliya, Israel, <gallia@inss.org.il

17.    Zafer BALPINAR, Assistant Professor Doctor in the Department of International Relations, Faculty of Business and Administration Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Turkey, <zbalpinar@yahoo.com>

18.    Ali Osman KURT, Professor Doctor in the Department of Philosophy and Religious Sciences, Faculty of Religious Sciences, Social Sciences University of Ankara, Ankara Turkey, <aliosman.kurt@asbu.edu.tr>

19.    Eldar HASANOĞLU, Associate Professor Doctor in the Program of Religious Sciences, Faculty of Islamic Sciences, Izmir Kâtip Çelebi University, İzmir, Turkey, <eldarhasanoglu@gmail.com>

20.    Umut UZER, Associate Professor Doctor in the Department of Humanities and Social Sciences, Faculty of Science and Letters, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey, <uuzer@itu.edu.tr>

21.    Brannon WHEELER, Professor Doctor in the Center for Middle East and Islamic Studies Department of History United States Naval Academy, Annapolis, Maryland, USA, <bwheeler@usna.edu>

22.    Laskier MICHAEL, Doctor in the Department of Middle Eastern Studies Bar-Ilan University, Ramat Gan, Tel Aviv, Israel, <michael1949@Barak-online.net>

23.    Uriya SHAVIT, Professor Doctor in the Department of Arabic and Islamic Studies, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel, <oriyasha@post.tau.ac.il> <uriya.shavit@googlemail.com>

24.    Mark S. WAGNER, Associate Professor Doctor in the Foreign Language and Literature, Louisiana State University, Louisiana, USA, <mwagner@lsu.edu

25.    Yusra Al- JUMAILI Assistant Professor Doctor in the Hebrew Language and Literature Department at the Eastern Languages and Literatures, Faculty of Letters, Erciyes University, Kayseri, Turkey, <yusra@erciyes.edu.tr>

26.    Avraham ELQAYAM, Professor Doctor in the Department of Jewish Philosophy, Faculty of Jewish Studies, Head, Bar-Ilan University, Head of Shlomo   Moussaieff center, Editor of Daat Journal, <Avraham.Elqayam@biu.ac.il>

27.    İsmail ŞAHIN, Associate Professor Doctor in the Department of International Relations, Faculty of Business and Administration 17 Eylul University, Burdur, Turkey, <isahin@bandirma.edu.tr>

Media Relations DirectorMedya İlişkileri Direktörü

1.      Ceyhun ÇİÇEKÇİ, Instructor in the Department of Local Administrations, Erdek Vocational School Bandirma Onyedi Eylul University, <ceyhun.cicekci@gmail.com>

Conference SecretariatKonferans Sekretaryası

1.      Haydar ORUÇ, Ph.D Student, Middle East Institute, Sakarya University, <haydaroruc@hotmail.com>

2.     Fulya OZTURAN, Ph.D Student, History Program, Hacettepe University, <fulya_ozturan@hacettepe.edu.tr>

 

CONTACTİletişim

If you have any questions, please contact us by one of the means listed:

Israiliyat: Journal of Israeli and Judaic Studies

(İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi)

Web pageshttp://israiliyat.com

E-mailisrailiyatcom@gmail.com

Academiahttp://independent.academia.edu/israiliyat

Dergipark: https://dergipark.org.tr/israiliyat

Facebook: http://facebook.com/israiliyatcom

Instagram: https://www.instagram.com/israiliyat

Medium: https://medium.com/@israiliyat

Twitterhttp://twitter.com/israiliyatcom

Researchgate:https://www.researchgate.net/profile/Israiliyat_Dergisi

Youtube: coming soon

M. Mustafa Kulu

Selçuk Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü, A-119, Alaaddin Keykubat Kampüsü, 42003, Selçuklu/ Konya/ Türkiye

mkulu@selcuk.edu.tr

mmkulu@gmail.com

Ceyhun Çiçekçi

http://twitter.com/CeyhunCicekci

ceyhun.cicekci@gmail.com


KATILIMCI LİSTESİ/ LIST OF PARTICIPANTS

(İsme göre alfabetik sıralı/ Sorted by name)

No

Adı Soyadı/

Name Surname

 

Bildiri Adı

Title of Presentation

 

Unvan, Bağlı Olduğu Kurum/

Title, Affiliation

1

Abdulhamit KIRMIZI

· Osmanlı Devletindeki Yahudi Memurların Eğitim Durumları

Prof. Dr., Tarih Bölümü, Istanbul Şehir Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr., History Department, Istanbul Şehir University, Turkey

<abdulhamitkirmizi@sehir.edu.tr>

2

Abdullah MANAZ

· Theodor Herzl, Filistin ve II. Abdulhamid

Dr., Strateji Uzmanı, Serbest Gazetecimanaz.net

Dr., Strategic Expert, Freelance Journalist – Izmir, Turkey manaz.net

https://orcid.org/0000-0002-0001-1979

<abdullahmanaz@gmail.com>

3

Ahmet Kemal Talha ÇAĞATAY

· Avrupa’daki Yahudi Mirasını Temâşâ ve Tahayyül Edebilmek; Bir Saha Çalışması Örneği

YL Öğrencisi, Felsefe ve Din Bilimleri ABD; Lisans Öğrencisi, İbrani Dili ve Edebiyatı; Lisans Öğrencisi, Ermeni Dili ve Edebiyatı, Erciyes Üniversitesi

MA student, Philosophy and Religious Sciences; BA student, Hebrew Language and Literature; BA student, Armenian Language and Literature, Erciyes University

<aktc_@hotmail.com>

4

Ahmet Vedat KOÇAL

· II. Meşrutiyet’in Toplumsal Temelleri Bağlamında Osmanlı Elitinin Değişimi: Belirleyici Bir Güç Odağı ve Merkez Olarak ‘Selânik’ Etkeni

YL Öğrencisi, Arş. Gör., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dicle Üniversitesi.

https://orcid.org/0000-0003-3017-5832

<ahmetvedatk@gmail.com>

5

Arda BAŞ

· Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’nin İsrail’e Karşı Politikasını Belirleyen Faktörler

 

Dr. Öğr. Üy., Tarih Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye

Asst. Prof. Department of History, Faculty of Science and Letters, Abant İzzet Baysal University, Bolu,     Turkey.

https://orcid.org/0000-0003-4789-9220

<arda.bas@ibu.edu.tr>

6

Ayşe AKINCI AMBAROĞLU

· Most Significant Debates of Modern Judaism by Louis Jacobs

Dr, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul, Türkiye

Dr., Religious Culture and Moral Knowledge Teacher

<ayseambaroglu@gmail.com>

7

Ayşe Ömür ATMACA

· İsrail Siyasetinde Sosyalist İdeolojinin Kökenleri

· “Ebedi Başkent”i Tahayyül Etmek: İsrail Siyasetinde Kudüs Düşüncesi

(iki bildiri/ two papers)

Dr. Öğr. Üy., Uluslararası İlişkiler Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi

Asst. Prof. Dr., Department of International Relations, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Hacettepe University

https://orcid.org/0000-0003-0705-213X

<oatmaca@hacettepe.edu.tr> <atmaca.omur@gmail.com>

8

Aytan ABBASOVA-GULIYEVA

· Bilateral Relations between Israel and Turkey during the Administration of Justice and Development Party

PhD student, Faculty of History, Baku State University, Azerbaijan

Doktora Öğrencisi

<aytan.abbasova.guliyeva@gmail.com>

9

Bahadır YASA

· Empati ve Ortak Çalışmalar

Yüksek Lisans Mezunu, İşletme, Koordinatör, Agrida Tarım ve Turizm Derneği

Graduate Student in MBA (Master of Business Administration)

<bahadir@yasa.us> <bahadir@agrida.org.tr>

10

Belcim TAŞÇIOĞLU

· İsrail'de Ulus-Devlet Temel Yasası

Yüksek Lisans Mezunu

MA Graduate

<belcim.tascioglu@gmail.com>

11

Bilge KARGA GÖLLÜ

· XVI. Yüzyıl Dîvân Şiirinde Kudüs

 

Dr., Arş.Gör., Eski Türk Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çukurova Üniversitesi

PhD., Res. Asst., Old Turkish Literature, Department of Turkish Language and Literature, Faculty of Science and Letters, Cukurova University

<bkarga@cu.edu.tr> <bilgekarga2011@gmail.com>

12

Ceyhun ÇİÇEKÇİ

· İsrail’in Akdeniz Siyaseti: İsrail-Yunanistan- GKRY Aksının Anatomisi

 

Öğr. Gör., Yerel Yönetimler Bölümü, Erdek Meslek Yüksekokulu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye

Instructor in the Department of Local Administrations, Erdek Vocational School Bandirma Onyedi Eylul University, Balıkesir, Turkey

<ceyhun.cicekci@gmail.com>

13

Diren ÇAKMAK

· Dmitry Radyshevsky’nin “Evrensel Siyonizm” Kavramsallaştırması

Doç. Dr., İktisat, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Hitit Üniversitesi, Çorum, Türkiye

Assoc. Prof. Dr., Economics, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Hitit University, Çorum, Turkey

https://orcid.org/0000-0002-2024-7831

<direncakmak@hotmail.com>

14

Enes ŞANAL

· Endülüs Devlet Mekanizmasında Yahudiler

 

Doktora Öğrencisi, Tarih Anabilim Dalı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Ph.D Student, History, İzmir Katip Çelebi University

<enes.sanal91@gmail.com>

15

Ertuğrul DÖNER

· İsrâiliyyât Kelimesinin/ Kavramının Anlam Alanı ve Tarihi Seyri

· Şer’u Men Kablenâ Prensibi Bağlamında Ötekinin Konumu ve Bağlayıcılığı

(iki bildiri/ two papers)

Dr. Öğr. Üy.Tefsir ABD, Temel İslam Bilimleri Bölümü, İlahiyat Fakültesi, Cukurova Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr., Department of Tafsir, Basic Islamic Studies, Faculty of Theology, Cukurova University

https://orcid.org/0000-0002-5657-9627

<ertugruldoner@hotmail.com>

16

Esme ÖZDAŞLI

· İsrail-İran İlişkilerinin Gizli Yüzü: İstihbarat Savaşları

 

Dr. Öğr. Üy., Uluslararası İlişkiler Bölüm, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mehmet Akif Üniversitesi, Burdur, Türkiye

Asst. Prof. Dr., Department of International Relation, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Mehmet Akif University, Burdur, Turkey

<eozdasli@mehmetakif.edu.tr>

17

Esra DANACIOĞLU TAMUR

· Filistin’e Yasa-Dışı Göç ve Türkiye (1939-1945)

 

Prof. Dr., Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr., Department of Political Sciences and International Relations, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Yıldız Technical University

https://orcid.org/0000-0002-8245-414X

<edanacioglu@yahoo.com>

18

Fatih Şemsettin IŞIK

· Israel-Russia Relations in the Post-Cold War Era: Increasing Potential, Entrenching Obstacles

<semssami03@gmail.com> <fatihisik@std.sehir.edu.tr>

19

Fatma AKKUŞ YİĞİT

· Memlük Devleti İdaresinde Yahudiler

 

Doç. Dr., Ortaçağ Tarihi ABD, Tarih Bölümü, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Assoc. Prof. Dr., Program of Middle Age History, Department of History, Faculty of Humanities and Social Sciences, Izmir Katip Celebi University

https://orcid.org/0000-0001-9499-7400

<fatma.akkus.yigit@ikc.edu.tr>

20

Ferit BELDER

· National Shabbat Regulations and the Contestation over Public Spaces in Israel: Assessing So-Called Supermarket Law in a Socio-Political Context

Araştırma Görevlisi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Marmara Üniversitesi; Doktora Öğrencisi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İstanbul Üniversitesi

Research Assistant, Department of International Relations, Faculty of Political Science, Marmara University; PhD. Student, Department of Political Sciences and International Relations, Faculty of Political Science, İstanbul University

https://orcid.org/0000-0002-0724-0563

<feritbelder@windowslive.com>

21

Fulya OZTURAN

· Jews in the Literature of Propaganda during the Balkan Wars (1912-1913)

Doktora Öğrencisi, Tarihi Bölümü, Hacettepe Üniversitesi

PhD Student, History Program, Hacettepe University, Ankara, Turkey

<fulya_ozturan@hacettepe.edu.tr>

22

Gideon KOUTS

· Representations of Jewish Immigrants in Palestine Under Ottoman Rule by 19th Century Hebrew     Journalists: Stereotypes and Communal Identity

Prof. Dr. Head of Jewish, Hebrew and Israel Studies Department and the Research Studies Unit at Paris 8 University

<gkouts@orange.fr>

23

Gökhan ERDEN

· Peştunların Kökeni; Ben-i İsrail Teorisi/ Etnolojik, Tarihi, Dilbilimsel ve Genetik Kaynakların Işığında Bir Tartışma

(eş-Yazar/ co-Author)

Gökhan ERDEN

YL Öğrencisi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dumlupınar Üniversitesi

Thesis Master’s Degree Student, Institute of Social Sciences, Political Science and İnternational Relations

https://orcid.org/0000-0001-8566-3791

<gokhan.erden@ogr.dpu.edu.tr>

24

Hafız Aamir ALİ

· Urdu Edebiyatında Filistin Sorunu

Doktora Öğrencisi, Tarihi Bölümü, Selçuk Üniversitesi

PhD Student, History Program, Selcuk University, Konya, Turkey

https://orcid.org/0000-0002-8861-8635

<hafizaamirali@ymail.com>

25

Hakan ÇALIŞIR

· Filistin- İsrail Çatışmasının Çözümünde Almanya-Türkiye İşbirliğinin Arabuluculuk İmkanı

YL Öğrencisi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Selçuk Üniversitesi

MA Student, Department of International Relation, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Selcuk University

<hakancalisir2050@gmail.com> <hakancalisir@yahoo.com>

26

Haktan BİRSEL

· Fransız Misyoneri Papaz Pisani’nin 1848 Yılında Filistin Kudüs Hattında Yaptığı Gezideki Raporu

(eş-Yazar/ co-Author)

Dr. Öğr. Üy., Siyasi Tarih ABD, Uluslararası İlişkiler Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

https://orcid.org/0000-0002-5130-3322

<haktanbirsel@gmail.com>

27

Hamza YARDIMCIOĞLU

· İsrail ve Dinlerin Kökeni

Bağımsız Yazar, Dinler Tarihi Araştırmacısı

Independent Author, Researcher on History of Religions

<hamzayardimcioglu@gmail.com>

28

Hasan Mustafa ARSLAN

· Mukaddes Tuva Vadisi Neresidir?

 

Araştırmacı Yazar, TuvaVadisi.org

Researcher Writer, TuvaVadisi.org

<hma@hamuar.com>

29

Hatice DEMİR

· Bizans Resim Sanatı Kapsamında Meryem’e Yüklenen Eski Ahit Kaynaklı Sıfatlar

Dr. Öğretim Görevlisi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Kastamonu     Üniversitesi

Dr. Instructor, School of Foreign Languages, Kastamonu University

https://orcid.org/0000-0002-5801-5841

<hdemir@kastamonu.edu.tr> <haticedemir99@hotmail.com>

30

Hatice DOĞAN

· Kadınların Mabedle İmtihanı: Ağlama Duvarı Kadınları

Dr. Öğr. Üy., İslam Tarihi Anabilim Dalı, İlahiyat Fakültesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Asst. Prof., Department of Islamic History and Art, Faculty of Divinity, Nevsehir Hacı Bektas Veli University, Nevsehir, Turkey

<haticedogan@nevsehir.edu.tr>

31

Haydar ORUÇ

· Sivil Toplum Örgütlerinin İsrail Politik Karar Alma Süreçlerindeki Rolleri: Barış Süreci Bağlamında

Doktora Öğrencisi, Ortadoğu Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye

PhD Student, Middle East Institute,     Sakarya University, Sakarya, Turkey

https://orcid.org/0000-0003-1629-9003

<haydaroruc@hotmail.com>

32

Horit Herman PELED

· The Religionization of Israeli Society

(eş-Yazar/ co-Author)

School of Political Science, Government and International Affairs (Emeritus)

Unvan, Bağlı Olduğu Kurum

<horithp@gmail.com>

33

Hulusi GÖLPINAR

· Tevrat’ta Geçen Savaş Ayetleri Ekseninde İsrailoğullarına Bakış

 

İstihbarat Araştırmaları Programı, Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi ABD, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Polis Akademisi

Program of Intelligence Studies, Department of Security Strategies and Management, Institute of Security Sciences, Police Academy

https://orcid.org/0000-0003-0141-9893

<hulusigolpinar@gmail.com>

34

Hüseyin KAYHAN

· Selçuklular Devrinde Yahudiler

 

Dr.Öğr.Üyesi, Orta Çağ Tarihi, Tarih, Fen Edebiyat Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Asst. Prof. Dr., Program of Middle Age History, Department of History

<hukaturk@hotmail.com>

35

İhsan TURHAN

· Balkanlar’ın Kudüs’üne Bakmak: 18. ve 19. Yüzyıllarda Selanik Yahudi Cemaati

Doktora Öğrencisi, Tarih Bölümü, Edebiyat Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi

PhD. student, Department of History, Faculty of Literature, Hacettepe University

https://orcid.org/0000-0002-0635-0568

<ihsanturhannn@gmail.com>

36

İlbey DÖLEK

· Yahudi İsa İmajı: Tarihsel İsa Çalışmalarına Geza Vermes’in Etkisi ve Önemi

 

Dr. Öğr. Üye., Din Bilimleri ABD, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İlahiyat Fakültesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, Türkiye

Asst. Prof. Dr., Sciences of Religion, Department of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Theology, Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey

https://orcid.org/000.0002.6287.4067

<ilbey.dolek@mku.edu.tr>

37

İsmail BAYER

· İbrâni Resim Yazısının Din ve Kültürle İlişkisi

(eş-Yazar/ co-Author)

· Tefsir Kaynaklarında İbrâniceye Atıflar

 (eş-Yazar/ co-Author)

Arap Dili ve Belagatı, Temel İslam Bilimleri Bölümü, İlahiyat Fakültesi, Artvin Çoruh Üniversitesi

Arabic Language and Rhetoric, Department of Basic Islamic Studies, Faculty of Theology, Artvin Coruh University

<ismailbayeri@artvin.edu.tr>

38

Khairulla MASSADIKOV

· İsrail’de Uygulanan Özelleştirmelerin Makroekonomik Etkileri

 

Doktora Öğrencisi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, İstanbul Üniversitesi

PhD Candidate, Department of Political Science and Public Administration, Istanbul Unıversity

https://orcid.org/0000-0002-0877-8859

<k.massadikov@gmail.com>

39

M Mustafa KULU

· Disiplinlerarası bir Çalışma Alanı olarak İsrail ve Yahudi Çalışmaları

· Milli Kütüphane’deki Yahudilik ve İsrail Konulu Kitapların Kaynakça İncelemesi

(iki bildiri/ two papers)

Doktora Öğrencisi, Arş. Gör. Uluslararası İlişkiler Bölümü, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Selçuk Üniversitesi

Ph.D. Student, Department of International Relation, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Selcuk University

<mmkulu@gmail> <mkulu@selcuk.edu.tr>

40

Mehmet Bülent ULUDAĞ

· Fransız Misyoneri Papaz Pisani’nin 1848 Yılında Filistin Kudüs Hattında Yaptığı Gezideki Raporu

(eş-Yazar/ co-Author)

Prof. Dr., Siyasi Tarih ABD, Uluslararası İlişkiler Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

<mehmetbulentuludag@gmail.com>

41

Mehmet Sadık GÜR

· Tefsir Kaynaklarında İbrâniceye Atıflar

(eş-Yazar/ co-Author)

· İbrâni Resim Yazısının Din ve Kültürle İlişkisi

(eş-Yazar/ co-Author)

Mütercim Tercümanlık (Arapça) ABD; Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi.

Division of Translation and Interpreting (Arabic), Department of Eastern Languages and Literature, Faculty of Humanities and Social Sciences

<gur.sadik@gmail.com>

42

Mehmet Sait GÜLER

· İsrail- Filistin Çatışmasında Sınıf Çatışmasının Rolü

Lisans Öğrencisi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Selcuk Üniversitesi, Türkiye

BA Student, Department of International Relations, Seljuk, Turkiye

https://orcid.org/0000-0001-5455-6379

<m.gulersaid@gmail.com>

43

Melih OKTAY

· Tevrat’ın Beşinci Kitabı Tesniye ve Faiz Uygarlığının Kökenleri

 

Doktora Öğrencisi, İslam İktisadı ve Finansı, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Ph.D. Student, Department of Islamic Economics and Finance, İstanbul University, Turkiye

<vasategitim@gmail.com>

44

Merve İSTİL

· Yakın Dönem Edirne’sinde Yahudi Eğitim Kurumları

(eş-Yazar/ co-Author)

YL Öğrencisi, Balkan Çalışmaları ABD, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trakya Üniversitesi

MA Student, Balkan Studies Program, Institute of Social Sciences, Trakya University

<merve.istil@gmail.com>

45

Metin DELEVİ

· Osmanlı Son Dönemi, Savaşlar ve Osmanlı Yahudileri

 

Araştırmacı-yazar, Eski Danışman ve Sergi Küratörü, (2013-2017), 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi

Researcher and Author, ex-Consultant and Exhibition Curator (2013-2017), The Quincentenial Foundation Turkish Jewish Museum

https://orcid.org/0000-0001-7053-9368

<metindelevi@gmail.com>

46

Mikhailova IAROSLAVNA

· Ashkenazy Community In Turkey: Minority into Minority

 

Doktora Öğrencisi, Ortadoğu Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

PhD Student, Middle East Institute,     Marmara University, Istanbul, Turkey

<JasjaMih@yandex.ru>

47

Mohammad Alaaeddin DIAB

· Filistin Devlet Vatandaşlığı: Filistin Meselesi için Çözüm mü Sorun mu?

(eş-Yazar/ co-Author)

Dr., Araştırmacı

PhD, Researcher

<alaa20071@hotmail.com>

48

Mücahit DÜZGÜN

· Cumhuriyet’in Kuruluşundan İsrail’in Kuruluşuna Kadar Türk Kamuoyunda Yahudiler

Dr., Tarih Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı

Hidstory Teacher, Ministry of Natinal Education

https://orcid.org0000-0003-0620-6539

<mucahitduzgun@gmail.com>

49

Muhammed Ali BAĞIR

· Kutsal Bir Mekân Olarak Gerizim Dağı ve Sâmirîler

 

Dr. Öğr. Üy., Dinler Tarihi ABD, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İlahiyat Fakültesi, Sakarya Üniversitesi

Asst. Prof. Dr., History of Religions, Department of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Theology, Sakarya University

<malibagir@sakarya.edu.tr>

50

Muhammed GÜNGÖR

· Yahudilikte Özel Bir Sınıf: Yahudi Din Adamları Kohenler

Dr. Öğr. Üy., Dinler Tarihi ABD, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İslami İlimler Fakültesi, Kırıkkale Üniversitesi*

Asst. Prof. Dr., History of Religions,     Department of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Islamic Sciences Kirikkale University

0000-0002-1228-0869

<muhammedgungor.tr@gmail.com>

51

Murat KÖYLÜ

· İsrail’in Kudüs ve Filistin’e Yerleşim Faaliyetleri ve Filistin Halkının Geleceği

 

Dr. Öğr. Üy., Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Toros Üniversitesi

Asst. Prof. Dr., Department of International Trade and Logistics, Faculty of Economics Business Administration and Social Sciences, Toros University

https://orcid.org/0000-0001-7759-7675

<murat.koylu@toros.edu.tr>

52

Mürsel DOĞRUL

· Filistin-İsrail Sorununun Muhtemel Arabulucu Aktörü: Japonya

 

Doktora Öğrencisi, Milli Savunma Üniversitesi; Öğretim Görevlisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Ph.D. Student, National Defense University, Instructor

<murseldogrul@gmail.com>

53

Mustafa ÖKSÜZ

· Osmanlı Kudüs’ünde Katolik Yahudi Münasebetlerine Bir Bakış (XVI. Yüzyıl)

Dr., Bağımsız Araştırmacı

Dr., Independent Researcher

https://orcid.org/0000-0003-1135-9409

<mustafaoksuz34@hotmail.com>

54

Nadir ÇOMAK

· Osmanlı Devleti’nde Yahudilik: Ebüzziya Tevfik’in Millet-i İsrailiye Kitabı

(eş-Yazar/ co-Author)

<nadir.comak@gmail.com>

55

Necmiye TUTAR

· Fransız Misyoneri Papaz Pisani’nin 1848 Yılında Filistin Kudüs Hattında Yaptığı Gezideki Raporu

(eş-Yazar/ co-Author)

Doktora Öğrencisi, Siyaset Bilimi ABD, Yeditepe Üniversitesi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı

https://orcid.org/0000-0001-6820-9685

<yasemintutar2003@yahoo.com.tr>

 

56

Nurlan MUMINOV

· “Holokost’uma Dokunma”: Holokost Yasası ve İsrail-Polonya Krizi

Doktora Öğrencisi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İstanbul Üniversitesi

Ph.D. Student, Department of Political Science & International Relations, Faculty of Political Science, Istanbul University

<nur.akim@mail.ru> <nurlan.muminov@ogr.iu.edu.tr>

57

Okan AÇIL

· Büyük Herod’un Mirası Meselesi

Doktora Öğrencisi, Araş. Gör., Tarih Bölümü, Fen – Edebiyat Fakültesi, İnönü Üniversitesi

Ph.D. Student, Res.Asst., Department of History, Faculty of Arts and Sciences, Inonu University

https://orcid.org/0000-0001-6017-844X

<okan.acil@inonu.edu.tr>

58

Ömer Faruk ARAZ

Yahudi Kutsal Kitap Yorumu: Midraş Literatürü

Dr, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul; Misafir Öğretim Görevlisi Kocaeli Üniversitesi Türkiye

Dr., Religious Culture and Moral Knowledge Teacher, Ministry of Nationa Education, İstanbul; Visiting Lecturer, Kocaeli University

<ustadomer@gmail.com> <omer.araz@kocaeli.edu.tr>

59

Onur OKYAR

· Haklı Savaş Kuramı Bağlamında İsrail’in Duvar Siyaseti: Din vs. Uluslararası Hukuk

· Ortadoğu’nun Ezoterik Ortaklığı: İran ve İsrail Örneği

(iki bildiri/ two papers)

Dr. Öğr. Üy., Uluslararası İlişkiler Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi

Asst. Prof. Dr., Department of International Relation, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Cankırı Karatekin University

https://orcid.org/0000-0001-7020-0874

<onurokyar@hotmail.com>

60

Osman ÖZKUL

· Osmanlı Devleti’nde Yahudilik: Ebüzziya Tevfik’in Millet-i İsrailiye Kitabı

(eş-Yazar/ co-Author)

Doç. Dr., Sosyoloji Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sakarya Üniversitesi Sakarya, Türkiye

Assoc. Prof. Dr., Department of Sociology, Faculty of Science and Literature, Sakarya, Türkiye

https://orcid.org/0000-0002-0418-7007

<oozkul@sakarya.edu.tr>

61

Özcan AKDAĞ

· Âlemin Hudusuna dair Gersonides’in Yaklaşımı Üzerine

 

Dr. Öğr. Üy., Din Felsefesi; İlahiyat Fakültesi, Erciyes Üniversitesi

Asst. Prof. Dr., Department of Philosophy of Religion, Faculty of Theology, Erciyes University

https://orcid.org/0000-0002-7156-401X

<ozcanakdag@erciyes.edu.tr>

62

Rami KIMCHI

· Valencia's Shores: On the Spanish Origins of the Alexandrian Trilogy by Izhak Gormezano Goren

Dr., School of Communication, Ariel University, Israel

Unvan, Bağlı Olduğu Kurum

<Ramrambo15@windowslive.com>

63

Resul TURAN

· Çarlık ve Sovyet Rusya’da Gürcü Yahudileri

Doktora Öğrencisi, Arş. Gör., Yakınçağ Anabilim Dalı, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Ph.D. Student, Res.Asst., Department of Modern History, Faculty of Science and Literature, Department of History, Recep Tayyip Erdogan University

https://orcid.org/0000-0002-7832-0552

<resul.turan@erdogan.edu.tr>

64

Rıdvan TURHAN

Modern Bir Osmanlı Yahudi’si Olarak Tekin Alp’in Sosyalizm Karşıtlığı

Dr. Öğr. Üy., Sosyoloji Bölümü, Edebiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi

Asst. Prof. Dr., Department of Sociology, Faculty of Letters, Istanbul University, Istanbul-Turkey

<ridvanturhan@gmail.com>

65

Robert SEIDEL

· Sefer Tehilim (Zebur): Yahudi Dini Müziği ile Çok Sesli Batı Müziği Arasındaki Köprü

Öğr. Gör., Yabancı Uzman, Opera Anasanat Dalı, Ankara Devlet Konservatuvarı, Hacettepe Üniversitesi

Instructor/ International Expert, Opera Department, Ankara State Conservatory Hacettepe University

https://orcid.org/0000-0001-8380-3084

<seidel.robert@gmail.com>

66

Robin Christine ASBURY

· Identity through Interpretation: Archaeology and the Construction of Israeli Identity

Department of Islamic History and Arts, Faculty of Theology, Marmara University

Unvan, Bağlı Olduğu Kurum

<robin.asbury@gmail.com>

67

S. Silvyo OVADYA

· 526 Yıldır Osmanlı ve Türk Topraklarında Yaşamını Sürdüren Bir Dil: Yahudice (Judeo-Espanyol)

Araştırmacı Yazar, Sefarad Kültürü Araştırma Derneği (Başkan)

Researching-Author, Research Association of Sephardic Culture (President)

https://orcid.org/0000-0001-5102-6604

<filoteks@filoteks.com.tr> <eyalovadya001@gmail.com>

68

Sabri Can SANNAV

· Yakın Dönem Edirne’sinde Yahudi Eğitim Kurumları

(eş-Yazar/ co-Author)

Dr. Öğr. Üy, İlköğretim Bölümü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı, Eğitim Fakültesi; Balkan Çalışmaları ABD, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trakya Üniversitesi

Asst. Prof Dr., Primary-School Program, Social Studies Teaching Department, Faculty of Education, Balkan Studies Program, Institute of Social Sciences, Trakya University

<sabricansannav@trakya.edu.tr>

69

Saida SAIPOVA

Tevrat, İnciller ve Kur’ân’da H-S-B Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi

Tercüman, Dr., (BA: İlahiyat; MA ve PhD: Tefsir)

Translator, Ph.D., (BA: Divinity; MA and PhD Tafsir-exegesis of the Qur’an)

https://orcid.org/0000-0003-1276-2320

<saipovasaida@gmail.com>

70

Samira Mammadova Iskandar Kizi

· Azerbaycan ve İsrail Arasındaki Ekonomik İlişkiler

Dr., Uluslararası İşbirliği Birimi Müdürü, Sumgayit Devlet Universitesi, Azerbaycan

Dr., Head of İnternational Cooperation Department, Sumgayit State University, Azerbaijan

<Baku_2007@mail.ru>

<inter_department@sdu.edu.az>

71

Seda ÖZ YILDIZ

· Filistin Devlet Vatandaşlığı: Filistin Meselesi için Çözüm mü Sorun mu?

·  (eş-Yazar/ co-Author)

Dr. Öğr. Üy., Suç Araştırmaları ABD, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Polis Akademisi

PhD Faculty Member, Institute of Security Sciences, Police Academy

https://orcid.org/0000-0002-2130-3938

<ozseda@gmail.com>

72

Serkan YENAL

Batı Dünyası İsrail’i Neden Destekliyor?

Dr., Bağımsız Araştırmacı

Dr., Independent Researcher

https://orcid.org/0000-0002-8188-5095

<serkanyenal@gmail.com>

73

Şevket YILDIZ

· Avrupa- İslam İlişkilerinde Bilimsel Köprü: Yahudi Bilim Adamları ve Mütercim Aileler

Dr. Öğr. Üy., İlahiyat Fakültesi, Uludağ Üniversitesi

<sevketyildiz@uludag.edu.tr>

74

Sk. Zohirul ISLAM

· Six Point Star Art and Jewish Connectivity… with Bangladesh (Past Bengal): An Historical and Journalistic Study Through Humanities

Research Assistant, Center for Heritage Studies (CenHerSt) Dinajpur, Bangladesh

<zohirul.cenherst@gmail.com>

75

Şükrü ERBAY

· Hinduizm ve Yahudilikte Kutsal Metinleri Okuma Âdâbı

Doktora Öğrencisi, Dinler Tarihi, Felsefe ve Din Bilimleri ABD, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Ph.D. Student, History of Religion, Department of Philosophy and Religion Sciences, Graduate School of Social Sciences, Dokuz Eylul Univeristy, Izmir, Turkey

<s_erbay@hotmail.com> <david34tx@gmail.com>

76

Ulaş Töre SİVRİOĞLU

· Vizigot İspanya’sında Yahudiler: Anti-Semitizmin Erken Bir Örneği

· Peştunların Kökeni; Ben-İ İsrail Teorisi/ Etnolojik, Tarihi, Dilbilimsel ve Genetik Kaynakların Işığında Bir Tartışma

(eş-Yazar/ co-Author)

Dr., Misafir Öğretim Görevlisi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Dr., Adjunct Instructor, Department of Political Science and Public AdministrationFaculty of Economics and Administrative Sciences

https://orcid.org/000-0001-8018-1865

<toresivrioglu@hotmail.com>

77

Umut UZER

· İsrail’in Dört “Kabilesi”: Laikler, Milliyetçi Dindarlar, Araplar ve Aşırı Dinciler

Doç. Dr., İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr., Department of Humanities and Social Sciences, Faculty of Science and Letters, Istanbul Technical University

http://orcid.org/0000-0001-5828-9597

<uuzer@itu.edu.tr>

78

Yaşar ŞİMŞEK

· II. Meşrutiyet Dönemi Romanlarında Din ve Kimlik Açısından Yahudilik

Dr., Türkçe Öğretmenliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye

Instructor, Turkısh Language Department

https://orcid.org/0000-0002-9389-4984

<yasar.simsek@gop.edu.tr>

79

Yitzchak SCHWARTZ

· American Judaism as Part of American Religious History

 

Doctoral Candidate, Modern Jewish History, Skirball Department of Hebrew and Judaic Studies, New York University

Unvan, Bağlı Olduğu Kurum

<yitzchak.schwartz1@gmail.com>

80

Yoav PELED

· The Religionization of Israeli Society

(eş-Yazar/ co-Author)

Prof. Dr. School of Political Science, Government and International Affairs (Emeritus)

Unvan, Bağlı Olduğu Kurum

<poli1@post.tau.ac.il>

81

Yusuf Süha SONUÇ

· İsrail’in Periferi Politikası: Bölgesel Güvenlik ve İstihbarat İşbirliği

· Yahudilikte Koku Fenomeni ve Kokunun Kullanımı

(iki bildiri/ two papers)

Doktora Öğrencisi, Dinler Tarihi ABD, İlahiyat Fakültesi, Ankara     Üniversitesi

Ph.D. Student, History of Religions, Faculty of Theology, Ankara University

https://orcid.org/0000-0002-3822-1402

<yusufsuha@windowslive.com>

 

 

İkinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı 2018 Program Kitabı (ICIJS'18) Second International Conference on Israel and Judaism Studies 2018 Program Book (ICIJS'18) (yayınlandıpublished)

 

İkinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı 2018 Bildiri Özet Kitabı (ICIJS'18)Second International Conference on Israel and Judaism Studies 2018 Abstract Book (ICIJS'18) (konferans sonrasında yayınlanacakwill be published after conference)

 

İkinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı 2018 Tam Metin Bildiriler Kitabı (ICIJS'18)Second International Conference on Israel and Judaism Studies 2018 Proceedings Book (ICIJS'18) (konferans sonrasında yayınlanacakwill be published after conference)

 

 

 Second International Conference on Israel and Judaism Studies 2018 Abstract and Full Text Book (ICIJS'18) (konferans sonrasında yayınlanacakwill be published after conference)

 

İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Seçkin Tez ve Katap Ödülleri 2017-2018Israel and Judaism Studies Distinguished Thesis/ Dissertation and Book Awards 2017-2018 (konferans sonrasında yayınlanacakwill be published after conference

 

 

İSRAİL VE YAHUDİ ÇALIŞMALARI DERGİSİ

Journal of Israeli and Judaic Studies  

 مجلة الدراسات الإسرائيلية  واليهودية

כתב העת לחקר ישראל ויהדות

İsrailiyat Dergisi Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND 4.0)  ile lisanslanmıştır. 16726http://makalegonder.israiliyat.comhttp://makalegonder.israiliyat.com/https://istek.hakempaneli.israiliyat.comhttp://istek.hakempaneli.israiliyat.com/istek.hakempaneli.israiliyat.com