Next Issue

 

 

 

  İsrailiyat Dergisi- Makale için Örnek Şablon (İndir)

Israiliyat Journal Sample Template for Article (Download)

İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi’nin altıncı sayısı için hazırlanıyoruz.

Son Sayı

İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi’nin 5. Sayısının online olarak yayınlandığı hakkında bilgilendirmek istiyoruz. 107 sayfalık son sayı toplam beş akademik makaleden oluşmaktadır.

 

Gelecek Sayı

İsrailiyat’ın 6. sayısının 30 Haziran 2020’de M Mustafa KULU eş-editörlüğünde yayınlaması planlanmaktadır. Sıradaki sayı ve gelecek sayılar için makalelerinizi bekleriz. Makaleler için son teslim tarihi 1 Haziran 2020

İsrailiyat’a Online Erişim

Online olarak son sayısındaki yeni makalelere bakmak için, lütfen http://israiliyat.com/tr/issue/51562 adresini ziyaret ediniz. Siz, meslektaşlarınız ve öğrencileriniz makaleleri tam metin (PDF) olarak görebilecekler ve dergiye sınırsız bir erişimleri olacaktır (İsrailiyat açık erişim bir dergidir). Eğer derginin eski sayılarını görmek isterseniz, lütfen http://israiliyat.com/archive adresini ziyaret ediniz.

Okuyucular ve Yazarlar için Faydalı Online Özellikler

Yayın sürecinin hızlandırılması amacıyla dergi web tabanlı makale gönderme ve hakemlik değerlendirme sistemini kullanmaktadır. ORCID veya e-Devlet hesabınız yoksa derginin web sitesine (http://israiliyat.com) girerek sayfanın sağ tarafındaki “Giriş” butonuna tıklayarak sistemde kendiniz için bir hesap oluşturmalısınız. Siteye girdikten sonra “Makale Gönder” butonu tıklayınız ve 1-5 adımlarını (1 Makale Üst Verileri 2 Yazarlar 3 Dosyalar 4 Ek Bilgiler 5 Ön İzleme) takip ediniz. Yüklemeden önce lütfen Yazım Kuralları ve Yayın İlkeleri’ni okuyunuz. Gerekirse doc veya.docx formatındaki dosya elektronik posta yoluyla israiliyatcom@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Dergi hakkında duyuruları almak için dergiye giriş yaptıktan sonra sayfanın solundaki “kullanıcı” butonuna tıklayarak okuyucu veya yazar olarak dergiye üye olunuz.

İyi çalışmalar,

M Mustafa KULU

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi

e-mail: israiliyatcom@gmail.com |mmkulu@gmail.com

URL: http://israiliyat.com |https://dergipark.org.tr/israiliyat

We are preparing for the sixth issue of Israiliyat: Journal of Israel and Judaic Studies.

Late Issue

I would like to inform you that 5th issue of Bulletin of Palestine Studies was published online. 107 page last issue is composed of a total number of 5 academic research papers.

 

Next Issue

Next Issue 6 of İsrailiyat for the 2020 year is expected to be published on June 30, 2020 under the co-editorship of M Mustafa KULU. We look forward to receiving your manuscript for the forthcoming issue and next issues. Deadline for submissions is June 1, 2020

Online Accessing Israiliyat

To view a current article latest issue in which appears online, please visit http://israiliyat.com/tr/issue/51562. You, your colleagues, and students will be able to view Full-Text articles (PDF) and have unlimited access to the journal (İsrailiyat is an open access journal). If you would like to see back issues of the journal, please visit http://israiliyat.com/archive.

Useful Online Features for Authors and Readers

In taking a step toward expediting the publication process, the journal uses a web-based submission and peer-review system. If you have not got ORCID ID, you must create an account for yourself in the system by clicking “Login” at the right side of the journal web page (http://israiliyat.com). After you have logged in, click on the “submit a manuscript” button to submit a new manuscript and follow steps 1-5 (1 Manuscript Information 2 Authors 3 Files 4 Additional Information 5 Review and Send). Please read the Publication Guidelines and Principles before uploading your articles . In case of necessity, the article in doc or docx format could be sent by e-mail to israiliyatcom@gmail.com. To get announcements about journal, please became subscribers as a reader or authors in by clicking “users” button at the left side of the page after logging in.

Good work

M Mustafa KULU

Editor-in-Chief

Israiliyat: Journal of Israel and Judaic Studies

e-mailisrailiyatcom@gmail.com |mmkulu@gmail.com

URL: http://israiliyat.com |https://dergipark.org.tr/israiliyat

 

 

 

 

 

JOURNAL OF ISRAELI AND JUDAIC STUDIES  

İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Dergisi

 مجلة الدراسات الإسرائيلية  واليهودية

כתב העת לחקר ישראל ויהדות

İsrailiyat is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0)

16726