e-ISSN: 2645-890X
Başlangıç: 2017
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Huriye KULU
Kapak Resmi
       


İsrailiyat dergisi bundan sonraki sayılarının M Mustafa KULU ve Tuğçe ERSOY CEYLAN eş-editörlüğünde yayınlaması planlanmaktadır.
Yazarlar Türkçe veya yabancı dildeki makale taslaklarını makalegonder.israiliyat.com’a tıklayarak dergi sistemine yükleyebilirken, uzmanlar istek.hakempaneli.israiliyat.com’a tıklayarak hakemlik isteği gönderebilir. Gerekirse israiliyat.com@gmail.com adresine de gönderilebilir.

BEŞİNCİ ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI, 6-10 ARALIK 2021

İSRAİLİYAT: İSRAİL VE YAHUDİ ÇALIŞMALARI DERGİSİ

ISRAILIYAT: JOURNAL OF ISRAELI AND JUDAIC STUDIES

אסראיליאת: כתב העת לחקר ישראל והיהדות

إسرائيليات: المجلة للدراسات الإسرائيلية واليهودية

İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi [Israiliyat: Journal of Israeli and Judaic Studies, إسرائيليات: مجلة الدراسات الإسرائيلية واليهودية, אסראיליאת: כתב העת לחקר ישראל והיהדות] yılda iki kez yayınlanan alanlar arası ve çok alanlı bir e-dergidir.

İSRAİL VE YAHUDİ ÇALIŞMALARI DERGİSİ

Journal of Israeli and Judaic Studies  

 مجلة الدراسات الإسرائيلية  واليهودية

כתב העת לחקר ישראל ויהדות

İsrailiyat Dergisi Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND 4.0)  ile lisanslanmıştır. 16726http://makalegonder.israiliyat.comhttp://makalegonder.israiliyat.com/https://istek.hakempaneli.israiliyat.comhttp://istek.hakempaneli.israiliyat.com/istek.hakempaneli.israiliyat.com