e-ISSN: 2645-890X
Başlangıç: 2017
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Huriye KULU
Kapak Resmi
       


İsrailiyat dergisi bundan sonraki sayılarının M Mustafa KULU ve Tuğçe ERSOY CEYLAN eş-editörlüğünde yayımlanacaktır.
Yazarlar Türkçe veya yabancı dildeki makale taslaklarını makalegonder.israiliyat.com’a tıklayarak dergi sistemine yükleyebilirken uzmanlar istek.hakempaneli.israiliyat.com’a tıklayarak hakemlik isteği gönderebilir. Gerekirse israiliyat.com@gmail.com adresine de gönderilebilir.

ALTINCI ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI, 12-14 ARALIK 2022

İSRAİLİYAT: İSRAİL VE YAHUDİ ÇALIŞMALARI DERGİSİ

ISRAILIYAT: JOURNAL OF ISRAELI AND JUDAIC STUDIES

אסראיליאת: כתב העת לחקר ישראל והיהדות

إسرائيليات: المجلة للدراسات الإسرائيلية واليهودية

İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi [Israiliyat: Journal of Israeli and Judaic Studies, إسرائيليات: مجلة الدراسات الإسرائيلية واليهودية, אסראיליאת: כתב העת לחקר ישראל והיהדות] yılda iki kez yayınlanan alanlar arası ve çok alanlı bir e-dergidir.

2022 - Sayı: 9

Araştırma Makalesi

2. Türk ve Ladino Edebiyatlarına Mukayeseli Bir Bakış: Nasreddin Hoca ve Djoha Öyküleri

Araştırma Makalesi

3. 1599 Sakız Adası Baskını ve Sakız Yahudilerinin Durumu

Çeviri

5. Milli Kahraman

İSRAİL VE YAHUDİ ÇALIŞMALARI DERGİSİ

Journal of Israeli and Judaic Studies  

 مجلة الدراسات الإسرائيلية  واليهودية

כתב העת לחקר ישראל ויהדות

İsrailiyat Dergisi Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND 4.0)  ile lisanslanmıştır. 16726http://makalegonder.israiliyat.comhttp://makalegonder.israiliyat.com/https://istek.hakempaneli.israiliyat.comhttp://istek.hakempaneli.israiliyat.com/istek.hakempaneli.israiliyat.com