Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Hinduizm ve Yahudilikte Kutsal Metinleri Okuma Âdâbı

Yıl 2019, Sayı 4, 76 - 89, 30.06.2019

Öz

Kutsal metinler dini geleneklerin temel kaynaklarından biridir ve dini geleneğin oluşmasında ve gelişmesinde merkezî rol oynarlar. Dinin emir ve yasakları, inanç esasları, ferdî ve içtimaî dini pratikleri kutsal metinler aracılığıyla öğrenilir. Ayrıca kutsal metinler mitler, din kurucusunun vaazları, sözleri; ilahiler ya da müntesiplerinin başından geçen tarihi olayları içerebilir. Kutsal metinler tanrısal varlığın insanlığa hitabıdır. Özellikle otoritesini kutsal yazılardan alan dinlerin geleneksel inanışlarına baktığımızda kutsal metinler peygamber, rişi, aziz olarak tavsif edilen kişilere vahyedildiği, ardından bu kişilerce vahiyler/ ilahi ilhamlar yazıya geçirildiği görülür. Tanrı'nın koruması altında olduğuna inanılan kutsal metinler her türlü insan müdahalesinden, tebdil ve tağyirden uzak olduğuna müntesipleri tarafından inanılır. Birçok ortak noktası olan kutsal metinlerin dini pratiklerde, liturjide kullanılmasına baktığımızda ise dini, tarihi veya kültürel sebeplerden dolayı birtakım farklılıklara sahip olduğu görülür. Mesela, Yahudilik ve Hinduizm'in dini inanışları, dini pratikleri, kurtuluş öğretileri, eskatolojik beklentileri farklı gözükse de toplumun ve içtimai kuralların şekillenmesinde din adamı sınıfının (brahminler ve rabbiler) ve kutsal metinlerin (Vedalar ve Tora) rolü yadsınamaz bir gerçektir. Bu iki dini gelenekte kutsal metinlerin okunması ve üzerinde çalışılması önemlidir. Fakat Yahudi kutsal metinleri yüzyıllar önce yazıya geçirilmişken Hindu kutsal metinleri ise şifahi geleneğe göre nesilden nesile aktarılmıştır. Doğal olarak iki farklı aktarım usulüne göre kutsal metinleri okuma âdâbında birtakım farklılıklar doğacaktır. Bu bağlamda çalışmamızın amacı Hinduizm ve Yahudilikte kutsal metinleri okuma âdâbını mütalaa etmek; okuma usullerini, özel şartlarını ve dikkat edilmesi gereken hususları tespit ve mukayese etmektir.

Kaynakça

  • Erbay, Şükrü. “Hinduizm ve Yahudilikte Kutsal Metinleri Okuma Âdâbı.” İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi, no. 4 (Yaz 2019): 74-88.

Yıl 2019, Sayı 4, 76 - 89, 30.06.2019

Öz

Kaynakça

  • Erbay, Şükrü. “Hinduizm ve Yahudilikte Kutsal Metinleri Okuma Âdâbı.” İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi, no. 4 (Yaz 2019): 74-88.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Şükrü ERBAY Bu kişi benim
Dinler Tarihi, Felsefe ve Din Bilimleri ABD, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt , Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { israiliyat668734, journal = {İsrailiyat}, eissn = {2645-890X}, address = {Kırbaşı Cad 151/20 Karatay Konya}, publisher = {Huriye KULU}, year = {2019}, number = {4}, pages = {76 - 89}, title = {Hinduizm ve Yahudilikte Kutsal Metinleri Okuma Âdâbı}, key = {cite}, author = {Erbay, Şükrü} }
APA Erbay, Ş. (2019). Hinduizm ve Yahudilikte Kutsal Metinleri Okuma Âdâbı . İsrailiyat , (4) , 76-89 . Retrieved from http://dergi.israiliyat.com/tr/pub/issue/51554/668734
MLA Erbay, Ş. "Hinduizm ve Yahudilikte Kutsal Metinleri Okuma Âdâbı" . İsrailiyat (2019 ): 76-89 <http://dergi.israiliyat.com/tr/pub/issue/51554/668734>
Chicago Erbay, Ş. "Hinduizm ve Yahudilikte Kutsal Metinleri Okuma Âdâbı". İsrailiyat (2019 ): 76-89
RIS TY - JOUR T1 - Hinduizm ve Yahudilikte Kutsal Metinleri Okuma Âdâbı AU - ŞükrüErbay Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - İsrailiyat JF - Journal JO - JOR SP - 76 EP - 89 VL - IS - 4 SN - -2645-890X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İsrailiyat Hinduizm ve Yahudilikte Kutsal Metinleri Okuma Âdâbı %A Şükrü Erbay %T Hinduizm ve Yahudilikte Kutsal Metinleri Okuma Âdâbı %D 2019 %J İsrailiyat %P -2645-890X %V %N 4 %R %U
ISNAD Erbay, Şükrü . "Hinduizm ve Yahudilikte Kutsal Metinleri Okuma Âdâbı". İsrailiyat / 4 (Haziran 2019): 76-89 .
AMA Erbay Ş. Hinduizm ve Yahudilikte Kutsal Metinleri Okuma Âdâbı. İSRAİLİYAT. 2019; (4): 76-89.
Vancouver Erbay Ş. Hinduizm ve Yahudilikte Kutsal Metinleri Okuma Âdâbı. İsrailiyat. 2019; (4): 76-89.
IEEE Ş. Erbay , "Hinduizm ve Yahudilikte Kutsal Metinleri Okuma Âdâbı", İsrailiyat, sayı. 4, ss. 76-89, Haz. 2019

İSRAİL VE YAHUDİ ÇALIŞMALARI DERGİSİ

Journal of Israeli and Judaic Studies  

 مجلة الدراسات الإسرائيلية  واليهودية

כתב העת לחקר ישראל ויהדות

İsrailiyat Dergisi Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND 4.0)  ile lisanslanmıştır. 16726http://makalegonder.israiliyat.comhttp://makalegonder.israiliyat.com/https://istek.hakempaneli.israiliyat.comhttp://istek.hakempaneli.israiliyat.com/istek.hakempaneli.israiliyat.com