Beşinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı

BİLDİRİ ÇAĞRISI

BEŞİNCİ ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI, 6-10 ARALIK 2021
FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISRAEL AND JUDAISM STUDIES, 6-10 DECEMBER 2021
הכנס הבינלאומי החמישי לחקר ישראל והיהדות, 6-10 דצמבר 2021
المؤتمر الدولي الخامس للدراسات الإسرائيلية واليهودية, ٢- ٦ جماد أول ١٤٤٣
ПЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИЗРАИЛЯ И ИУДАИЗМА, 6-10 ДЕКАБРЯ 2021 Г

Değerli Meslektaşlar,
İsrailiyat: İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Dergisi (e-ISSN 2645-890X) ve Rusya Bilimler Akademisi Doğu Araştırmaları Enstitüsü, İsrail ve Yahudi Halkları Bölümü tarafından ortaklaşa düzenlenen 5. Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı’nın (vICIJS’21) 06-10 Aralık 2021 tarihlerinde uzaktan/sanal olarak gerçekleşeceğini duyurmaktan memnuniyet duyarız.
Konferansın kapsamı İsrail ve Yahudilik çalışmalarının tüm alt alanlarını içermektedir. Bunlar Yahudilik çalışmalarının geleneksel alanlarını kapsayacağı gibi İsrail çalışmalarına ilişkin güncel siyaset, uluslararası ilişkiler, tarih ve sosyoloji disiplinleriyle ilgili konuları da içermektedir (ancak yalnızca bunlarla sınırlı değildir). Konferanslarda sunulan çalışmaların odak noktaları çok çeşitlidir: Siyonizm, İsrail kültürü ve siyaseti, Filistin-İsrail çatışması, İbrani edebiyatı, İsrail’de eğitim ve bir inanç olarak Yahudiliğin farklı yorumları ve tarihsel kökenleri gibi.

Konferansı’nın bu yılki teması “Hızla Değişen Bölgede ve Dünyada İsrail ve Yahudilik Çalışmaları”dır. Konferans, dış ve iç olayların ve süreçlerin İsraillileri ve Yahudileri ve bunları anlamak için yeni yöntemsel ve kuramsal yaklaşımlar arayan İsrail ve Yahudi Çalışmalarını nasıl etkilediğine ilişkin genel konuları ele almayı amaçlıyor. Konferans aşağıdaki karşıtlıklar veya benzerlikleri çözümleyerek soruları yanıtlamayı amaçlamaktadır: İbrahim Anlaşmaları vs Oslo Anlaşmaları, COVID 19 pandemisi vs 2008-2009 mali krizi, Netanyahu dönemi sonrası vs değişim bloğu, sekülerleşme vs dinselleşme, sağcı popülizm vs katılımcı demokrasi, girişimci ulus vs işgalci ulus, Evanjelik Hristiyanlığın İsrail’e bağlılığı vs İlerici Yahudilerin İsrail’den uzaklaşması, iki partili destek vs İsrail eleştirisi, Ulusal Dinselleşme vs merkezcilik, savaşlar arası savaş vs vekil savaşı, gece kargaşası vs tünel savaşı, dini çoğulculuk vs dini tekel, Ortodoks/ Tevrat Yahudiliği vs Laik/ İnsancıl Yahudilik, Soğuk Savaş sonrası dönem vs İkinci Soğuk Savaş dönemi, dijital devrim vs iklim değişikliği, Çin ve Rusya'nın canlanması vs ABD sıfırlaması.

vICIJS’21, bu sene beşincisini vereceği seçkin tez ödüllerinin İsrail ve Yahudilik Araştırmaları alanında siyaset, din ve tarih başlıklarında yüksek lisans ve doktora seviyesinde Türkiye’de yapılan çalışmalara verileceğini duyurmaktan da memnuniyet duymaktadır. Ayrıca bilimsel inceleme yöntemine sahip özgün ve çeviri kitaplara ve makalelere de ödül verilecektir.

Konferans yayın ve başvuru/ kayıt işlemleri dört basamaktan oluşmaktadır:
(i) özü göndererek başvurma,
(ii) tam metni ve/ya araştırma makalesini göndererek kayıt yaptırma (seçmeli),
(iii) önceden kaydedilmiş videoyu göndererek katılma (seçmeli) ve
(iv) sunumların canlı yayınlanması veya önceden kaydedilmiş videoların oynatılması (soru cevaplı olarak/ olmadan).
Dosyalar, Google Drive kullanılarak Gmail (israiliyat.com@gmail.com) ile gönderilmelidir.

ÖNEMLİ TARİHLER
Lütfen aşağıdaki önemli tarihleri unutmayınız:
(i) Öz Teslim Tarihi: 03 Aralık 2021
(ii) Kabul Bildirim Tarihi: değerlendirmeden sonra beklemeden
(iii) Tam Metin ve/ya Araştırma Makale ve/ya Önceden Kaydedilmiş Video Gönderme Tarihi: 06 Aralık 2021
(iv) Konferans Tarihi: 06-10 Aralık 2021

Süregelen SARS‑CoV‑2’in belirsizliğinden dolayı bu sene konferans sanal ortamda video konferans ile gerçekleştirilecektir. Sunumunu canlı olarak yapamayacak katılımcıların, konferans tarihine kadar önceden kaydedilmiş sunumlarını göndermelidir. Türkçe veya İngilizce altyazılı ise konferans dillerinde video sunumları herhangi bir dilde hazırlanabilir. Çalışmalar Bildiri ve Öz Kitabı’nda (e-ISBN ile) yayınlanacaktır; gözden geçirilmiş makalelerin tam biçimleri hakem sürecinden geçtikten sonra İsrailiyat dergisinde veya kitapta yayınlanabilecektir.
Konferansı düzenleyenler Yahudi ve İsrail çalışmaları ile ilgili farklı konulu oturum önerisi de dahil olmak üzere her türlü öneriye açıktır.
Konferans kayıt ücreti yoktur. Canlı (eşzamanlı) veya önceden kaydedilmiş (eş zamanlı olmayan) sunum yapan tüm katılımcılara sanal konferansın ardından katılım belgesi verilecektir.
Lütfen bu Çağrıyı meslektaşlarınız arasında ve ağlarınızda yayınız.

vICIJS’21 ile ilgili soru ve talepleriniz için israiliyat.com@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Bildiri çağrısının tüm dillerdeki var olan çevirileri için ilgili web sayfasına bakınız. Farklı dillerdeki çevirisinde olamayan ek bilgileri almak ve konferansla ilgili güncel bilgileri öğrenmek için İngilizce veya Türkçe Konferans Broşürlerine tıklayınız.
Aralık ayındaki vICIJS’21’de aramızda görmeyi umuyoruz.
Saygılarımızla,

Dmitriy MARYASIS
Ainur NOGAYEVA
Düzenleme Kurulu eş-Başkanları, Beşinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı
E-posta: israiliyat.com@gmail.com
Web Sitesi: http://konferans.israiliyat.com

İSRAİL VE YAHUDİ ÇALIŞMALARI DERGİSİ

Journal of Israeli and Judaic Studies  

 مجلة الدراسات الإسرائيلية  واليهودية

כתב העת לחקר ישראל ויהדות

İsrailiyat Dergisi Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND 4.0)  ile lisanslanmıştır. 16726http://makalegonder.israiliyat.comhttp://makalegonder.israiliyat.com/https://istek.hakempaneli.israiliyat.comhttp://istek.hakempaneli.israiliyat.com/istek.hakempaneli.israiliyat.com