İkinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı

 

 

İkinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı 2018 Program Kitabı (ICIJS'18)Second International Conference on Israel and Judaism Studies 2018 Program Book (ICIJS'18)

 

İkinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı 2018 Program ve Özet Kitabı (ICIJS'18)Second International Conference on Israel and Judaism Studies 2018 Program and Abstract Book (ICIJS'18)

 

 

 

 

 

 


 


CONTENTS/ İÇİNDEKİLER

CONTENTS/ İÇİNDEKİLER   2

SON BAŞVURU UZATILDI 5

DEADLINE EXTENDED   6

BİLDİRİ ÇAĞRISI 7

CALL FOR PAPERS   12

SUBMISSION GUIDELINES/ HAZIRLAMA REHBERİ 18

AWARDS/ ÖDÜLLER   19

CONFERENCE TOPICS/ KONFERANS KONULARI 20

CONFERENCE COMMITTEES/ KONFERANS KURULLARI 23

Conference Honorary Chair/ Konferans Onursal Başkanı 23

Organizing Committee Co-Chairs/ Düzenleme Kurulu eş-Başkanları 23

Organizing Committee/ Düzenleme Kurulu. 24

Scientific Committee/ Bilim Kurulu. 24

Distinguished Dissertations/ Theses and Books Reward Review Committee/ Seçkin Tez ve Kitap Ödülü Değerlendirme Kurulu. 28

Politics Category/ Siyaset Başlığı 28

Religion Category/ İlahiyat Başlığı 29

History Category/ Tarih Başlığı 29

Media Relations Director/ Medya İlişkileri Direktörü. 29

Conference Secretariat/ Konferans Sekretaryası 30

IMPORTANT DATES/ ÖNEMLİ TARİHLER   30

VENUE/ MEKAN   30

ACCOMMODATION/ KONAKLAMA   31

SOCIAL PROGRAM/ SOSYAL PROGRAM    33

TRANSPORTATION/ ULAŞIM    34

Distance & Travel Time/ Mesafe & Seyahat Süresi 34

Intercity Transport/ Şehirlerarası Ulaşım... 35

Inner-city Transportation/ Şehiriçi Ulaşım... 35

CONTACTS/ Kişiler  35

TERMS AND CONDITIONS/ ŞARTLAR VE KOŞULLAR   37

Cancellation of the Conference/ Konferansın İptali 37

Modification of Program/ Programda Değişiklik. 37

Liability/ Sorumluluk. 37

Non-Discrimination Policy/ Ayrımcılık Yapmama İlkesi 37

Data Protection/ Veri Koruma. 38

Letter of Invitation/ Davet Mektubu. 38

Visa Requirements/ Vize Alma Gerekliliği 39

Accommodation and Travel/ Konaklama ve Seyahat 39

Event Documentation/ Etkinlik Belgeleri 40

Fees/ Ücret 40

Conference Directory/ Konferans Rehberi 40

Websites & Links/ Web sitesi Ve Bağlantılar. 40

Virtual Presentation/ Sanal Sunum... 41

Social Program/ Sosyal Program... 41

Insurance/ Sigorta. 41

Provisions/ Karşılık. 42

Responsibilities of Scientific Committee/ Bilim Kurulunun Sorumlulukları 42

Responsibilities of Organizing Committee/ Düzenleme Kurulunun Sorumlulukları 43

Responsibilities of Organizing Committee Chair(s)/ Düzenleme Kurulu (eş)Başkan/larının Sorumlulukları 43

Responsibilities of Conference Secretariat/ Konferans Sekretaryasının Sorumlulukları 44

Responsibilities of Media Relations Director/ Medya İlişkileri Direktörü Sorumlukları 44


 

SON BAŞVURU UZATILDI

Sayın akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler

İkinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı’nın (ICIJS’18) son başvuru tarihi olan 15 Eylül 2018’den önce çok sayıda katılımcının bildiri önerilerini gönderdiğini ifade etmek isteriz. ICIJS’18'e konferans bildiri teklifi gönderen herkese teşekkür ederim!

Bildiri son teslim tarihi 15 Eylül'den 15 Ekim'e uzatılmıştır. Bu karar bazı katılımcılardan gelen talepler ve uzun tatil dönemi göz önüne alınarak alınmıştır.

Bunun Balıkesir/ Bandırma'da gerçekleşecek olan ICIJS’18 Konferansı için tebliği önerilerini gönderememiş olanlar için ek süre sağlayacağını umuyoruz.

Herhangi bir zaman kaybı veya gecikme olmaksızın öz kabul bildirimi değerlendirme sürecinden sonra başvuranlara iletilecektir.

ICIJS’18 Bildiri Çağrısı (Türkçe) ve Başvuru Kılavuzu’na (İngilizce) buradan bakılabilir. Özlerinizi M. Mustafa KULU <mmkulu@gmail.com> email adresine gönderebilirsiniz.

Teklifinizi göndermek için uzatılmış son başvuru tarihten yararlanacağınızı umuyoruz. Yakın zamanda sizden haber almayı umuyoruz!

Saygılarımızla,


DEADLINE EXTENDED

Dear academics, researchers, and students

We want to acknowledge the great many people who have already submitted their paper proposals in advance of our September 15th, 2018, deadline, Second International Conference on Israel and Judaism Studies (ICIJS’18). Thanks to all who have already submitted a conference proposal to ICIJS’18!

The deadline for abstract submission has been extended from September 15th to October 15th. This decision has been made in response to some requests received from participants and considering the long holiday period.

We hope this will give those who have not submitted it, additional time to finalize their proposals for Conference 2018, being held in Bandirma, Turkey.

Notification of abstracts acceptance to applicants will be informed after review process without any loss of time or delay.

ICIJS’18 Call for Papers and Paper Submission Guidelines can be found from here. You can submit your abstract M Mustafa KULU <mmkulu@gmail.com>

We hope you will take advantage of the extended deadline to submit your proposal. We look forward to hearing from you!

Regards and thanks,


 

BİLDİRİ ÇAĞRISI

 İKİNCİ ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI

 SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISRAEL AND JUDAISM STUDIES

הכנס הבינלאומי השני לחקר ישראל והיהדות

المؤتمر الدولي للدراسات الإسرائيلية واليهودية

27-29 EKİM 2018, CUMARTESİ- PAZARTESİ

BANDIRMA

Değerli akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler

İsrailiyat dergisi (e-ISSN 2645-890X) birincisini 2017 yılında Konya’da gerçekleştirdiğimiz yıllık bilimsel Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansının (ICIJS- tr:Aysicıs) ikincisini, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ortaklığında ve ev sahipliğinde 27-29 Ekim 2018 Cumartesi- Pazartesi günlerinde Bandırma’da düzenleneceğini duyurmaktan mutluluk duyar.

Akademik konferans olarak ICIJS’18, Yahudi ve İsrail çalışmalarını siyaset, din, tarih, ekonomi, sosyoloji, kültür vb. alanlarını içine alacak şekilde çok alanlı ve alanlar arası bir yaklaşımla ele almaktadır. ICIJS’18’nin amacı Türkiye ve yurt dışından akademisyenler, öğrenciler ve araştırmacılara İsrail ve Yahudilik çalışmaları alanındaki araştırma sonuçlarını sunacakları bir platform sağlamaktır. Konferans, dengeli, tarafsız ve önyargısız akademik araştırmaların paylaşılmasına bir fırsat sağlayacaktır.

ICIJS’18, bu sene ikincisini vereceği seçkin tez ödülünün İsrail ve Yahudilik Araştırmaları alanında siyaset, din ve tarih, başlıklarında yüksek lisans ve doktora seviyesinde yapılan çalışmalara verileceğini duyurmaktan da memnuniyet duymaktadır. Ayrıca bilimsel inceleme yöntemine sahip özgün ve çeviri eserlere de ilk defa seçkin kitap ödülü verilecektir.

2017 yılı gibi 2018 yılı da İsrail ve Yahudiliğin Türkiye’de bölgede ve dünyada önemli tartışmalara konu olduğu bir yıl olmuştur. Bu alandaki akademik tartışmaların eleştirel bir bakışla bir araya getirilmesi ve yayılması İsrail ve Yahudilik hakkında daha makul ve çözüm odaklı sonuçlara ulaşmada önemlidir.

ICIJS’18 dünyanın farklı ülkelerindeki öğretim elemanlarını, lisansüstü öğrencilerini ve bağımsız araştırmacıları 2018’deki yıllık konferansa davet etmektedir. Sunumlar ve oturumlar Türkçe ve İngilizce olarak yapılacaktır.

Öz teslim tarihi: 15 Eylül 2018; öz kabul bildirim tarihi: öz teslim son tarihinde bir hafta sonra; tam metin ve/ya araştırma makale gönderme tarihi: 15 Ekim 2018, konferans tarihi: 27-29 Ekim 2018

Öz teslim tarihi: 15 Ekim 2018; öz kabul bildirim tarihi: değerlendirme sonra beklemeden; tam metin ve/ya araştırma makale gönderme tarihi: 20 Ekim 2018, konferans tarihi: 27-29 Ekim 2018

Konferansın yayın ve başvuru/ kayıt işlemleri üç basamaktan oluşmaktadır: (i) özü göndererek başvurma, (ii) tam metni ve/ya (iii) araştırma makalesini göndererek kayıt yaptırma. Bu son iki makale türü metnin uzunluğuna göre tanımlanmaktadır. Katılımcılar tam metin ve araştırma makalesini beraber gönderebilecekleri gibi sadece birini de gönderebilirler.

Konferans sunum süresi maksimum 15 dakika ile sınırlı olduğu için kısa tam metnin 2.000- 4.000 kelime (6-12 sayfa) aralığında olması beklenmektedir. Bu uzunluğa başlık, öz (maksimum 300 kelime), anahtar kelimeler, ana metin, alt başlıklar, resimler, tablolar kaynakça ve atıflar dahildir. Türkçe sunumların İngilizce özünün de olması gereklidir. Ayrıca tam metnin teorik bilgi, araştırma sorusu, metodolojik yaklaşım ve ana hipotezleri içermesi beklenmektedir.

Dergide veya kitapta bölüm olarak yayınlanmak üzere 4.000-10.000 kelime aralığında uzun araştırma makalesi de yazılmalıdır. Araştırma makalesi konferans tam metininden en az %50 farklı olmalıdır.

Aynı katılımcı tarafından iki tam metin sunum için kabul edilebilecektir.

sahil ilçesi

ICIJS’18, İstanbul’a hızlı feribot ile yaklaşık 2 saat uzaklıkta ve Türkiye’nin önemli turizm ve kültür merkezlerinden biri olan Kuzeybatı Türkiye’deki ve İstanbul’a yakın olan tarihi ve turistik Bandırma’da yapılacaktır. 150 bin nüfusu ile Bandırma Balıkesir iline bağlı bir sahil ve liman ilçesi olup kuzeyinde Marmara Denizi ve Erdek ilçesinin olduğu Kapıdağ Yarımadası, güneyinde Manyas ilçesi ve Manyas Kuşgölü, batısında Gönen ilçesi, doğusunda ise Bursa iline bağlı Karacabey ilçesi bulunmaktadır.

Konferans organizatörleri tarafından gerçekleştirilecek sosyal program sırasında Bandırma ve Bir sayfiye olan Erdek’in olduğu Kapıdağ Yarımadasının tarihi ve turistik yerleri ziyaret edilebilecektir. ICIJS’18, şehir dışından gelenlere konferans mekanına yakın uygun konaklama bulunmasında yardımcı olacaktır

Yıllık akademik konferansı düzenleyen İsrailiyat dergisi, sürdürülemez masraflar ve geleneksel ticari konferansların etkisizliğine karşı oldukça dikkatli yaklaşmaktadır. Konferansların kamusal kaynaklarla tamamen desteklenmesi gündem belirleme, siyasi/ ideolojik tavır gibi çıkar çatışması gibi tehlikelere yol açabilmektedir. Ayrıca bazen sponsorsuz konferansların kayıt ücreti kurumsal bir destek olmadan ödenmesi zor olacak derecede yüksek olabilmektedir. Masrafları düşürmek için konferansın daha mütevazi bir mekanda ve daha çok gönüllü katkılarla gerçekleştirilmesi gereklidir. ICIJS’18’e katılmak veya sunum yapmak için ödenmesi gereken kayıt ücreti yoktur. Konferans katılımcıları ulaşım, konaklama vs. rezervasyonlarından ve masraflarından kendileri sorumludur.

Konferansımızın amacı araştırmaları sunmak, ilişki kurmak ve kıdemli araştırmacıların tavsiyelerini almak ve bakış açılarını yakından tanımak ve gelecekteki gelişmelerin tartışılabilmesi için dünyanın farklı yerlerinden akademisyen, lisansüstü öğrenci ve araştırmacılar için bir platform sağlamaktır. Konferansta sunulan tam metin konferans bildiri kitabında, konferans bildirisinin geliştirilmiş ve gözden geçilmiş halinin ise İsrailiyat dergisinde araştırma makalesi ile ulusal/ uluslararası kitap bölümü biçiminde yayımlanabilecektir (max 10.000 words).

Konferanstaki sözlü bildirinin Akademik Teşvik Yönetmeliği kapsamında tam metni (3) elektronik ortamda, kitap bölümü tanınmış uluslararası yayınevi (7,5) veya tanınmış ulusal yayınevinde (4,5); doçentlik başvuru kapsamında özeti veya tam metni (3) elektronik ortamda yayınlanarak puana dönüşebilecektir. Ayrıca atanma ve yükseltilme kriterlerine de uygundur.

Konferansta eş zamanlı paralel oturum yoktur. Tüm katılımcıların konferans boyunca tartışmalara katkı yapmasını ve tartışmaların tüm akışından yararlanması arzulanmaktadır.

Konferansı organize edenler Yahudi ve İsrail çalışmaları ile ilgili oturum teklifi de dahil olmak üzere her türlü öneriye açıktır.

Lütfen bu çağrıyı kurumunuz içinde ve üye olduğunuz ağlarda lütfen yayınız.

ICIJS’18’de Erdek/ Bandırma’da sizleri bildirilerinizle aramızda görmeyi umuyoruz.

Saygılarımızla.

Ceyhun Çiçekçi, M. Mustafa KULU

Düzenleme Kurulu eş-Başkanları, İkinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı

E-mail: mmkulu@gmail.com


 

CALL FOR PAPERS

SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISRAEL AND JUDAISM STUDIES

 İKİNCİ ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI

הכנס הבינלאומי השני לחקר ישראל והיהדות

المؤتمر الدولي للدراسات الإسرائيلية واليهودية

OCTOBER 27-29, 2018, SATURDAY- MONDAY

BANDIRMA

Dear academics, researchers, and students

Israiliyat journal (e-ISSN 2645-890X) is pleased to announce that the second annual scholarly International Conference on Israel and Judaism Studies (ICIJS- IPA aɪsidʒɪz/), whose first meeting had been held in Konya in 2017, will be scheduled in Bandırma, Turkey on October 27-29, 2018, Saturday- Monday in hosting and partnership with Bandirma Onyedi Eylul University.

As an academic conference ICIJS’18 covers multidisciplinary and interdisciplinary approach to the Israel and Judaism studies, incorporating history, politics, sociology, culture, and religion etc. The mission of ICIJS’18 is to provide a platform for academics, students, and researchers from Turkey and all over the world to present their research results in the field of Israel and Judaism studies. The conference provides an opportunity for well-balanced, objective, and bias-free sharing of academic research. In order to maintain a professional and comfortable environment, attendees are expected to show respect and courtesy for the diversity of conference attendees and presentations are submitted in in a non-threatening, collegial atmosphere.

ICIJS’18 also is pleased to announce the annual rewards delivered for the second time for the distinguished dissertations/ theses in the field of Israel and Judaism Studies in the categories of history, politics and religion in both the M.A. and PhD. decrees. Moreover, original and translated books having scientific research methods will also be awarded for the first time.

Like 2017, 2018 has been a year in which Israel and Judaism become a matter of debate in Turkey, the region and the world. The gathering and disseminating of academic discussions in this subject by critical way are crucial to achieving better rational and solution oriented outcomes for Israel and Judaism.

ICIJS invites university faculty, early career scholars, graduate students, and independent/freelance researchers/ scholars from different world states to participate in its 2018 annual conference. Presentations and panels will be held in both Turkish and English.

Deadline for abstract/ full text submission: September 15, 2018; notification of acceptance: one week later submissions; deadline for full text or/and research article submission: October 15, 2018; conference dates: October 27-29, 2018.

Deadline for abstract/ full text submission: October 15, 2018; notification of acceptance: after review process without any loss of time; deadline for full text or research article submission: October 20, 2018; conference dates: October 27-29, 2018.

The publishing and application/ registration procedures of the conference consist of three stages: (i) application by submitting abstract, (ii) registration by submitting full text and/or (iii) research articles. These two types of papers are defined according to length of text. Participants can submit both a full paper and a research paper at the same time or can submit either one.

Since the conference presentations are max. 15 minutes in length, a short length full paper manuscript (nearly as extended abstract) should be size of 2,000- 4,000 words (six (6-12 pages). It must include (abstract (max. 300 words), keywords, text, figures, tables, citations and references). Turkish abstract is optional. Conference attendees are expected to submit a full paper with title, theoretical background, research questions, methodological approach and main hypotheses.

A full length research article manuscript should be written in the range of 4,000-10,000 words to be published in Israiliyat journal or edited book. Research paper should be at least 50% different from the conference full paper.

Up to two full papers by the same author(s) are accepted for oral presentation.

Researchers who are unable to resolve the funding issue concerning the conference expenses will be provided with an alternative approach for participation, namely, virtual online presentation. Furthermore no submission fee is required as it is funded by university partially.

ICIJS aims to combine scientific activities with an opportunity to meet in the historical city of Bandirma, which is the one of the Turkey's leading touristic and cultural centers in Northwestern Turkey in the vicinity of Istanbul. The voyage takes about two hours by fast Istanbul-Bandirma catamaran car ferries. with 150,000 inhabitants Bandırma is a coastal and seaside district of Balıkesir Province, Marmara Sea and Kapıdağ Peninsula where Erdek district of the in the north, Manyas district and Manyas Kus Lake in south, Gönen district in the West, and Karacabey district the province of Bursa Province in the East are located.

It would be possible for attendees to arrange sightseeing tours to the historical area of Erdek and Kapidag peninsula where countryside of Erdek is located during the social program which will be offered by organizers of the conference. ICIJS will assist foreign participants to find appropriate accommodation near the conference venue.

Israiliyat that is planning to organize an annual academic conference is highly careful with the unsustainable costs and inefficiencies associated with traditional commercial conferences. In case full public funding sponsors the conferences, there may be a risk of conflict of interest in terms of agenda setting and political/ ideological attitude. Also in non-sponsored professional conference, sometimes the registration fees may seem high which is virtually uneasy to afford without institutional support. In order to reduce costs conference has to be organized in simpler venues and by more volunteers. In ICIJS, there is no registration fee that conference participants pay in order to attend or present at the conference. Participants are responsible on booking and expenses of their accommodation and travel. Unfortunately, we do not have the resources to provide funding. But conference registration includes access to all conference sessions, conference materials (printed conference program and the conference proceedings online) meals (lunch) and refreshments (coffee breaks) and social program are free of charge.

The aim of the organization is to act as a forum where academicians, students and researchers from all over the world in order to present their research, to create a network, to seek the insight and advice of successful senior researchers, and to discuss the future developments. Abstracts and full papers will be compiled into the Proceedings, which will be published electronically. Then extended and revised version of a conference full paper will be published in Israiliyat journal or national or international edited book.

The conference has no simultaneous parallel sessions; thus, all participants to contribute to and profit from the full stream of discussions during the conference are longed.

The organizers welcome all proposals, including suggestions for panels that are pertinent to Israel Studies and Judaism Studies.

Please circulate the call for the call within your institution and more widely through networks to which you belong.

We look forward to welcoming you at the ICIJS’18 in Bandirma.

Yours sincerely,

Ceyhun Cicekci

M. Mustafa KULU

Organizing Committee co-Chairs of Second International Conference on Israel and Judaism Studies


SUBMISSION GUIDELINES/ HAZIRLAMA REHBERİ

Authors must submit abstracts of research/ review paper in English or Turkish formatted as defined. Prospective authors are invited to submit full or/and original research papers, which are not submitted, published, under consideration anywhere in other conferences or journals. All proposals will undergo a blind review by at least two reviewers. Selection of papers for presentation in the conference is based on these reviews and final decisions by the conference organizing committee.

Participants are expected to submit a full paper between 6- 12 pages (2,000-4,000 words) in length. Additionally abstract of max. 300 words in English must be submitted for papers written in Turkish. The text needs to include the following: (i) theoretical background, (ii) research design and methods, (iii) findings, (iv) contributions to research in Israel and Judaism studies. (v) citation, (vi) bibliography/ reference. On a same sheet, please state the following: title of the paper, name(s) of author(s), affiliation and contact information. The file should be sent to israiliyatcom@gmail.com. Upon acceptance for presentation at the conference, the authors will be asked to submit their full text or/and research article to the panel’s chair by October 20, 2018.

All sessions will be 90 minutes in length. Panel organizers should plan for three 15-minute papers and a chair, allowing 25-30 minutes for questions and answers. All panel proposals must include a chairperson (and optional respondent); but paper presenters also may chair the session in which they are presenting in case of necessity.

AWARDS/ ÖDÜLLER

Journal makes an award to two kinds of studies in the categories of history, politics and religion whose subject matter must fall into the broadly defined field of Israel and Jewish studies: (i) the distinguished dissertations/ thesis in both the M.A. and PhD. levels (ii) distinguished scholarly books in translated and original book types. Dissertations/ theses should be defended and awarded the PhD or MA decrees by universities in Turkey. Original [(co) authored, (not from thesis, not edited), monograph, reference book, textbook] or translated (transcribed or commented) books should be published in Turkey. Dissertations/ theses or books which must be defended or published in the last two years preceding the year of the competition (2017-2018) in Turkish or English languages are eligible for competitions. Studies not only related but also focused the filed may be resubmitted for consideration no more than two times in a two-year period. Previous winners or finalists may not resubmit.

All applications are reviewed by at least two experts in the field of study and constructive, developmental feedback is provided. There are two ways for nomination: someone can nominate another person or a person can nominate himself/ herself. The nominee’s required documentation includes an electronic copy of the dissertation/ thesis and books (for first printing), and full CV of the candidate. Letters of support is optional. The documentation of candidate nominations could be sent via e-mail. Awardees will receive a certificate. Outstanding dissertation/ theses and books award will be given at the 2018 annual conference. In any category that doesn't have enough nominations award will be cancelled.

CONFERENCE TOPICS/ KONFERANS KONULARI

The meeting will include (but not limited to) the following topics areas in this theme:

Archaeology, historiography and the visualization of the past

Boycott and the Politics of Solidarity

Conflict management in the Israeli- Palestinian conflict

Contemporary Jewry

Deal of the Century

Displacement and the Refugees

Egyptology and Judaism in Egypt

Energy politics

Halacha and Sharia

Halachic state vs Jewish state vs Democratic state

Hamas and Turkey

Hebrew education in Turkey

Human rights in Israel

Identity in Israel

Ignorance is Bliss vs Knowledge is Power: Muslim knowledge of Israel and Judaism

Israel and its Neighbors

Israel- diaspora relations

Israel- Turkey relations

Israel’s Arab minority: past, present, future

Israel’s political and legislative shift rightwards over the last decade

Israel’s political left

Israeli settlements in the occupied territories

Israeli universities and colleges

Jewish history and culture

Jewish law and Jewish thought

Jewish manuscript sources: Bible and Talmud, and Rabbinic literature

Jewish mysticism

Judaism or Israel focused or related courses in Turkish universities

Judeo-Islamic studies

Karaite (Khazar) Studies

Loss of the Holy Land and Jerusalem

Migration, settlement and diaspora

Nation building and state education

National languages: from old sacred tongue/colloquial to modern high language

New Directions in Israeli and Jewish Studies

Eastern Languages and Literatures Department in Turkey and Hebrew Language and Literature Program

Comparative Semitics and Ural-Altaic Languages

NGOs related with Jerusalem in Turkey

Ottoman Jerusalem

Politics of Human Shielding

Pre-State Jewish community in Palestine

Reform Jews and their relations with Muslims

Religion in public sphere: changes and expansion along the years

Religious nationalism and conflict over the Holy Place

Religious sites in Jerusalem and holy places tour, religious tourism

Rule of law in Israel and states of emergency in the occupied territory

Six-Day War, 1967

Start-up technology and military industry

Studies in the archaeology of Israel and neighboring lands

Study of Jewish names

The image of Arab/Islam in contemporary Hebrew writings

The Politics of Archives

The Turk in the Hebrew literature

The Turkish Left and Arab- Israeli conflict

Theology and Jewish thought

Turkish- Jewish encounters over 500 Years

Turkish Jews relation with American Jews vs European Jews, their religious identities.

Turks, Seljuqs, Ottomans and republican Turkey in the Israeli academia

Two-State Solution One-State Solution?

War and Religion

Zionist Congresses in conference there are no any themes/ topic, time periods, methods, study disciplines, geographical areas and/or buzzwords, but the focus of proposals and papers must be oriented to address conference's field.

As there is a limited amount of time allotted to research presentations, priority will be given to those outlining original research findings accompanied by a full paper and/or research paper submission if a large number of abstracts are received

CONFERENCE COMMITTEES/ KONFERANS KURULLARI

Conference Honorary Chair/ Konferans Onursal Başkanı

Süleyman ÖZDEMİR, Professor Doctor in the Department of Labour Economics and Industrial Relations, Rector of Bandirma 17 Eylul University, <sozdemir@bandirma.edu.tr>

Organizing Committee Co-Chairs/ Düzenleme Kurulu eş-Başkanları

1. M. Mustafa KULU, Res. Asst., Department of International Relations, Faculty of Business and Administration, Selcuk University, Konya, Turkey, <mkulu@selcuk.edu.tr>

2. Ceyhun ÇIÇEKCI, Instructor in the Department of Local Administrations, Erdek Vocational School Bandirma Onyedi Eylul University, <ceyhun.cicekci@gmail.com>

Organizing Committee Members/

Düzenleme Kurulu Üyeleri

1.    Tuğçe ERSOY, Asst. Prof. Dr., Department of International Relations, Faculty of Business and Administration Izmir Democracy University, Izmir, Turkey, <ersoytugce@gmail.com>

2.    Mustafa ÖKSÜZ, Doctor in the field of New Age Ottoman History, <mustafaoksuz34@hotmail.com>

3.    Muhammed GÜNGÖR, Asst. Prof. Dr., History of Religions, Department of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Islamic Sciences Kirikkale University, <muhammedgungor.tr@gmail.com>

4.    Ayşe Ömür ATMACA, Assistant Professor Doctor in the Department of International Relation, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Hacettepe University, <atmacaomur@gmail.com>

Scientific Committee Members/ Bilim Kurulu Üyeleri

(Sorted by accepted date)

1.    Mahmoud KAIYAL, Professor Doctor in the Department of Arabic and Islamic Studies, Senior Lecturer, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel <kayyalma@post.tau.ac.il> <kayyalma@gmail.com>

2.    Efrat AVIV, Doctor in the Department of Middle Eastern Studies, Lecturer, The Faculty of Jewish Studies, Bar Ilan University, Ramat Gan, Israel, <Efrat.aviv@biu.ac.il>

3.    Nimrod GOREN, Doctor in the Middle Eastern Studies, Teaching Fellow, Hebrew University of Jerusalem, Head of Mitvim- The Israeli Institute for Regional Foreign Policies, Jerusalem, Israel, <ngoren@mitvim.org.il>

4.    Akram I. RAHHAL, Professor Doctor in Department of Accounting, Dean of Business and Economics Faculty, Al-Quds University, Jerusalem, Palestine, <rahhal@staff.alquds.edu>

5.    Miriam FRENKEL, Associate Professor Doctor in the Department of History of the Jewish People, Faculty of Humanities, Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, Israel, <mfrenkel@pluto.mscc.huji.ac.il>

6.    David TAL, Professor Doctor in Yossi Harel in Modern Israel Studies, Chair, University of Sussex, Brighton, Sussex, USA, <D.Tal@sussex.ac.uk>

7.    Meir LITVAK, Professor Doctor in the Middle Eastern and African History, Senior Lecturer Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel, <litvak@post.tau.ac.il>

8.    Yaron BEN-NAEH, Professor Doctor in the History of the Jewish People& Contemporary Jewry Department, Bernard Cherrick Chair, Director in Misgav Yerushalayim Research Institute The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, Israel, <yaronbn@huji.ac.il>

9.    Amneh BADRAN, Assistant Professor Doctor in the Department of Political Science, Head, Director of the Global Studies Institute, Al-Quds University, Jerusalem, Palestine, <ambadran@art.alquds.edu> <abadran270@gmail.com>

10. Mustafa KABHA, Professor Doctor in the Department of History, Philosophy and Judaic Studies, Chair, Open University of Israel, Ra'anana, Israel, <mustafa@openu.ac.il>

11. Alek D. EPSTEIN, Doctor in the Department of Sociology Political Science and Communication, The Open University of Israel, Ra'anana, Israel, alekdep@openu.ac.il> <alekdep@gmail.com>

12. Bat-Zion ERAQI, Professor Doctor in the Klorman Department of History, Philosophy and Judaic Studies, The Open University of Israel, Ra'anana, Israel, <bater@openu.ac.il>

13. Hatice DOĞAN, Assistant Professor Doctor in the Department of Islamic History and Art, Faculty of Divinity, Nevsehir Hacı Bektas Veli University, Nevsehir, Turkey <haticedogan@nevsehir.edu.tr>

14. Yehoshua FRENKEL, Professor Doctor in the Department of Middle Eastern History, Emeritus, University of Haifa, Haifa Israel, <frenkely@research.haifa.ac.il> <yfnewmail@gmail.com>

15. Cengiz TOMAR, Professor Doctor in the Department of History, Faculty of Science and Literature, Marmara University, Istanbul, Turkey, actomar@marmara.edu.tr>

16. Gallia LINDENSTRAUSS, Doctor, Research Associate at the Institute for National Security Studies (INSS), Herzliya, Israel, <gallia@inss.org.il

17. Zafer BALPINAR, Assistant Professor Doctor in the Department of International Relations, Faculty of Business and Administration Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Turkey, <zbalpinar@yahoo.com>

18. Ali Osman KURT, Professor Doctor in the Department of Philosophy and Religious Sciences, Faculty of Religious Sciences, Social Sciences University of Ankara, Ankara Turkey, <aliosman.kurt@asbu.edu.tr>

19. Eldar HASANOĞLU, Associate Professor Doctor in the Program of Religious Sciences, Faculty of Islamic Sciences, Izmir Kâtip Çelebi University, İzmir, Turkey, <eldarhasanoglu@gmail.com>

20. Umut UZER, Associate Professor Doctor in the Department of Humanities and Social Sciences, Faculty of Science and Letters, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey, <uuzer@itu.edu.tr>

21. Brannon WHEELER, Professor Doctor in the Center for Middle East and Islamic Studies Department of History United States Naval Academy, Annapolis, Maryland, USA, <bwheeler@usna.edu>

22. Laskier MICHAEL, Doctor in the Department of Middle Eastern Studies Bar-Ilan University, Ramat Gan, Tel Aviv, Israel, <michael1949@Barak-online.net>

23. Uriya SHAVIT, Professor Doctor in the Department of Arabic and Islamic Studies, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel, <oriyasha@post.tau.ac.il> <uriya.shavit@googlemail.com>

24. Mark S. WAGNER, Associate Professor Doctor in the Foreign Language and Literature, Louisiana State University, Louisiana, USA, <mwagner@lsu.edu

25. Yusra Al- JUMAILI Assistant Professor Doctor in the Hebrew Language and Literature Department at the Eastern Languages and Literatures, Faculty of Letters, Erciyes University, Kayseri, Turkey, <yusra@erciyes.edu.tr>

26. Avraham ELQAYAM, Professor Doctor in the Department of Jewish Philosophy, Faculty of Jewish Studies, Head, Bar-Ilan University, Head of Shlomo Moussaieff center, Editor of Daat Journal, <Avraham.Elqayam@biu.ac.il>

27. İsmail ŞAHIN, Associate Professor Doctor in the Department of International Relations, Faculty of Business and Administration 17 Eylul University, Burdur, Turkey, <isahin@bandirma.edu.tr>

Distinguished Dissertations/ Theses and Books Reward Review Committee Members/ Seçkin Tez ve Kitap Ödülü Değerlendirme Kurulu Üyeleri

Politics Category/ Siyaset Başlığı

Umut UZER, Associate Professor Doctor in the Department of Humanities and Social Sciences, Faculty of Science and Letters, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey, <uuzer@itu.edu.tr>; Ayşe ÖMÜR ATMACA, Assistant Professor Doctor in the Department of International Relation, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Hacettepe University, <oatmaca@hacettepe.edu.tr>

Religion Category/ İlahiyat Başlığı

Hatice DOĞAN, Assistant Professor Doctor in the Department of Islamic History and Art, Faculty of Divinity, Nevsehir Hacı Bektas Veli University, Nevsehir, Turkey <haticedogan@nevsehir.edu.tr>; Muhammed Ali BAĞIR, Assistant Professor Doctor in the Department of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Theology, Sakarya University, Sakarya Turkey, <malibagir@sakarya.edu.tr>

History Category/ Tarih Başlığı

Halil ERDEMIR, Associate Professor Doctor in the Department of International Trade, School of Applied Sciences Celal Bayar University, Manisa, Turkey <uygula@yahoo.com>; Hasan Hüseyin GÜNEŞ, Assistant Professor Doctor in the Department of History, Faculty of Science and Letters, Bartin University <hgunes@bartin.edu.tr> <hasan.h.gunes@gmail.com>

Media Relations Director/ Medya İlişkileri Direktörü

1.    Ceyhun ÇİÇEKÇİ, Instructor in the Department of Local Administrations, Erdek Vocational School Bandirma Onyedi Eylul University, <ceyhun.cicekci@gmail.com>

Conference Secretariat/ Konferans Sekretaryası

1.    Haydar ORUÇ, Ph.D Student, Middle East Institute, Sakarya University, <haydaroruc@hotmail.com>

IMPORTANT DATES/ ÖNEMLİ TARİHLER

Abstract submission date: September 15, 2018

Notification of abstracts acceptance/rejection: one week after submission

Full paper submission date: October 15, 2018

Conference dates: October 27-29, 2018

Abstract submission date: October 15, 2018

Notification of abstracts acceptance/rejection: after review process without any loss of time

Full paper submission date: October 20, 2018

Conference dates: October 27-29, 2018

VENUE/ MEKAN

ICIJS Conference will be held in Rectorate Conference Center in main campus of Bandirma Onyedi Eylul University at the south of the Sea of Marmara.

Address: Rektörlük Konferans Salonu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesi 10200 Bandırma- BALIKESİR/ TÜRKİYE.

SOCIAL PROGRAM/ SOSYAL PROGRAM

On the last day of the conference program, a Monday, social program will be organized. Within the scope of the social program to be organized, after meeting in university at 9:00, the first stop of the participants will be Erdek. After the tea and coffee in the teachers' house, the museum will be visited in Zeytinliada (Artake/ Mexaniota/ Kera Panagia), which is the closest 170 meters long and 50 meters wide island. As an archeopark, the island museum will be crossed by boat and the museum will be visited with a special permit due to excavation works. After lunch in Öğretmeevi, participants  will visit the Temple of Hadrian at ancient city of Cyzicus. Then, Bandırma center will be reached (those who reserved can leave in this part of the trip) and participants will go to the Bird Paradise National Park of Manyas. After manyas visit, our visit will end in Bandırma center.

 

Program

09:00- Meeting in the university

09:30- Tea- Cafe in the teachers' house

10:00- Erdek's Zeytinliada archeopark island museum visit

12:00- Lunch in in the teachers' house

13:00-Temple of Hadrian at ancient city of Cyzicus visit

 

 

SOSYAL PROGRAM

Konferans programının son günü (Pazartesi) sosyal program düzenlenecektir. Düzenlenecek sosyal program kapsamında, katılımcılar Bandırma üniversitesinde saat 9:00'da buluştuktan sonra ilk durak Erdek olacaktır. Öğretmenevi’ndeki çay ve kahve ikramından sonra Erdek’e en yakın 170 metre uzunluk, 50 metre genişliğe sahip bulunan Zeytinliada (Artake/ Mexaniota/ Kera Panagia) adamüzesi ziyaret edilecektir. Bir  arkeoloji alanı adamüzeye tekneyle geçiş yapılacak ve müzeye kazı çalışmaları dolayısıyla özel bir izinle girilecektir. Öğle yemeği sonrasında ise Kyzikos Antik Kenti’ndeki Hadrian Tapınağı ziyaret edilecektir. Daha sonra ise Bandırma merkeze gelinerek (rezervasyonu olanlar gezinin bu kısmında ayrılabilir)buradan Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı’na gidilecektir. Manyas ziyareti sonrasında ziyaretimiz Bandırma merkezde son bulacaktır.

 

Program

09:00- Buluşma Üniversite

09:30- Erdek Öğretmenevi Cay- Kahve10:00- Zeytinliada ada müzesi ziyareti

12:00- Öğretmenevi’nde Öğle Yemeği

13:00- Kyzikos Antik Kenti’ndeki Hadrian Tapınağı

 

 

ACCOMMODATION/ KONAKLAMA

Bandırma (or Erdek) has a very wide variety of hotels to suit all budgets.

Some hotels have offered a special conference rate. Please make sure that you request this rate when you are making your reservation and when you are checking in.

Below you can find all hotels in Bandırma city center and Erdek countryside. Erdek is 19 km away from the conference venue and 20 minutes away. Every 20 minutes there is a midibus and 5 TL.

Hotel List and Information

Hotel name

Otel Adı

Place | Price | Contacts

(Bed and Breakfast (B&B))

Grand Asya Hotel

 

Bandirma,

Five Star

City view

Special Conference Rate

B&B Single Room/ 140 TL

B&B Double Room 200 TL

Half- Pansion/ Single Room/ 200 TL

Half- Pansion/ Double Room 280 TL SPA free

Tel +90 266 715 2215 | <onburo@grandasyahotel.com>

17 Eylül Mah. Atatürk Cad. No:86 Bandirma

Helin Otel

 

Erdek

Sea view

Special Conference Rate

B&B Single Room: 80 TL

B&B Double Room :65 TL

Tel +90 266 835 61 61

Eti Maden Misafirhanesi

Bandirma

Sea view

Limited Place (3-4 rooms)

B&B Single Room 1 kişi 30 TL Breakfast 8 TL

Tel +90 266 7146705 Hacı Yusuf Mahallesi, 10230 TLBandirma/Balıkesir

Öğretmenevi (Teacher's Lodge)

 

Bandirma

Sea view

B&B Double Room 50-65 TL

Reserved, check

+90 266 712 24 11

Hacı Yusuf Mahallesi, Ortaokul Cd. No:13, 10230 TLBandirma/Balıkesir

Öğretmenevi (Teacher's Lodge)

 

Erdek

Sea view

B&B Single Room 75 TL

B&B Double Room 150 TL

Dinner 15 TL

+90 266 835 36 76

Yalı Mah, Kumlu Yalı Cad., 10500 TLErdek/Balıkesir

Acet Hotel

Erdek

B&B Single Room: 60 TL

Single Room: 50 TL

Tel +90 266 835 65 72 +90 266 835 55 34

Halitpaşa Mahallesi, Alihaydar Sarı Bulvarı Çuğra Mevkii, 10500 TLErdek/Balıkesir

May be closed

Mavi İnci Park Otel

Erdek

B&B Single Room: 120 TL

B&B Double Room: 180 TL

+90 266 835 62 06, +90 537 696 30 TL30

Boutique

Kondu Otel

Erdek

+90 266 845 61 68, +90 546 2998414

Tuana Otel Erdek 

Erdek

+90 266 835 12 75, +90 266 835 24 82

Agrigento Resort Hotel

Erdek

Perama Hotel

Bandirma

Hotel Eken Prestige

Bandirma

Panderma Port Hotel

Bandirma

Bandirma Hotels Contact Information and Prices 2018

KONAKLAMA

Bandırma’da (veya Erdek) tüm bütçelere uygun çok çeşitli oteller var.

Bazı oteller konferansa özel fiyat sundu. Rezervasyon ve giriş yaparken bu oranı talep ettiğinizden emin olun.

Bandırma şehir merkezindeki ve Erdek sayfiyesindeki kalınabilecek oteller aşağıda listelenmiştir. Erdek, konferans yapılacak olan mekana 19 km olup 20 dakika mesafesindendir. Her 20 dakikada minibüs  olup 5 TL’dir.

Otel Listesi ve Bilgileri

Hotel name

Otel Adı

Yeri | Fiyat | Adres

(Oda Kahvaltı (O&K))

Grand Asya Hotel

 

Bandırma

Beş yıldız

Şehir manzaralı

Konferansa Özel Fiyat

O&K Tek Yataklı Oda: 140 TL

O&K Çift Yataklı Oda: 200 TL

Yarım Pansiyon Tek Yataklı Oda: 200 TL

Yarım Pansiyon Çift Yataklı Oda: 280 TL

SPA Ücretsiz

Tel +90 266 715 2215 | <onburo@grandasyahotel.com>

17 Eylül Mah. Atatürk Cad. No:86 Bandırma

Helin Otel

 

Erdek

Konferansa Özel Fiyat

Deniz manzaralı

O&K Tek Yataklı Oda: 80 TL

O&K Tek Yataklı Oda: 65 TL

Tel +90 266 835 61 61

Eti Maden Misafirhanesi

 

Bandırma

Deniz manzaralı

Sınırlı Kontenjan (3-4 oda)

Tek Yataklı Oda: 30 TL

Kahvaltı 8,

Tel +90 266 7146705 Hacı Yusuf Mahallesi, 10230 Bandırma/Balıkesir

Öğretmenevi

 

Bandırma

Deniz manzaralı

O&K Çift Yataklı Oda: 50-65 TL

Dolu, Kontrol edilebilir.

+90 266 712 24 11

Hacı Yusuf Mahallesi, Ortaokul Cd. No:13, 10230 Bandırma/Balıkesir

Öğretmenevi

 

Erdek

Deniz manzaralı

O&K Tek Yataklı Oda: 75 TL (Memur: 50 TL)

O&K Çift Yataklı Oda 150 TL (Memur: 100 TL)

Akşam Yemeği 15 TL

+90 266 835 36 76

Yalı Mah, Kumlu Yalı Cad., 10500 Erdek/Balıkesir

Acet Hotel

Erdek

O&K Tek Yataklı Oda: 60 TL

Tek Yataklı Oda: Kişi 50 TL

Tel +90 266 835 65 72 +90 266 835 55 34

Halitpaşa Mahallesi, Alihaydar Sarı Bulvarı Çuğra Mevkii, 10500 Erdek/Balıkesir

May be closed/ Kapalı olabilir.

Mavi İnci Park Otel

Erdek

O&K Tek Yataklı Oda: 120 TL

O&K Çift Yataklı Oda: 180 TL

+90 266 835 62 06, +90 537 696 30 30

Butik

Kondu Otel

Erdek

+90 266 845 61 68, +90 546 299 84 14

Tuana Otel Erdek 

Erdek

+90 266 835 12 75, +90 266 835 24 82

Agrigento Resort Hotel

Erdek

Perama Hotel

Bandırma

Hotel Eken Prestige

Bandırma

Panderma Port Hotel

Bandırma

Bandırma Otelleri İletişim Bilgileri ve Fiyatları 2018 

TRANSPORTATION/ ULAŞIM

Bandirma is the southern terminus for passenger ferries to and from Istanbul, and the northern terminus for an express train to İzmir. Moreover Bandirma is destination on travel route of Canakkale intercity bus operators. Bandirma centered bus lines whose final destination to Bandirma or first departure from Bandırma serve to the surrounding cities and vicinities. Bursa bus station is the main hub for the largest coach company; bus service operates every one hour and 1.5 hours (108 km).

Distance & Travel Time/ Mesafe & Seyahat Süresi

frombus terminal to Bandirma bus terminal

Ankara- Bandirma

5.5 hours by bus, 494 km

Balıkesir- Bandirma

1 hours by bus, 88 km

Bursa- Bandirma

1.5 hours by bus, 108 km

Çanakkale- Bandirma:

2 hours by bus, 165 km

Istanbul-

Bandirma

2 hours by fast ferry:

118 km (The Yenikapı-Bandırma Ferry Terminals)

135 km (The Bostancı-Bandırma Ferry Terminals)

3 hours by bus through the Osman Gazi bridge:

257 km (Istanbul Atatürk Airport)

253 km (Esenler Coach Terminal)

236 km (Harem Bus Station)

206 km (Istanbul Sabiha Gokcen Airport)

213 km Pendik High-Speed Train Station

Izmir- Bandirma:

4.25 hours by bus, 269 km via Manisa, 6 hours by train

Konya- Bandirma:

7 hours by bus, 608 km via Eskişehir, 605 via Afyonkarahisar

 

Erdek- Bandirma

26 km Erdek- Bandirma bus stations, 20,8 km Erdek Vocational School- Bandirma bus stations  13,5 km Erdek Vocational School- Bandırma Onyedi Eylül University Main Campus 19 km Erdek bus station- Bandırma Onyedi Eylül University Main Campus

Bandirma-

Campus

Intercity Bandırma Bus Station- Inner-city Bus Terminal 5,5 km

Bus Terminal- Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yerleşkesi 4,5 km

 

Intercity Transport/ Şehirlerarası Ulaşım

By Bus- Firms servicing Bandirma.

Bursa bus station is the main hub for the largest coach company; bus service operates every one hour and 1.5 hours (108 km).

 

By Ferry

from Yenikapi (car ferry) and Bostanci (passenger ferry). Both are run by IDO

By Plane

nearest airports are Bursa and Balikesir. Sabiha Gökçen is also an option; from there, take Istanbul Konfor (Shuttle bus transfer; reservations recommended, every half hour) to Bursa and by another bus to Bandirma (bus service operates every one hour and 1.5 hours (108 km).

By Train

two passenger trains (6 Eylül Ekspresi and the 17 Eylül Ekspresi.) operate from Bandırma to Izmir via Balıkesir daily. Info Buy Ticket CDD

 

Inner-city Transportation/ Şehiriçi Ulaşım

By Midibus

Bandırma-Erdek in every 20 minutes, info for Erdek public transportation

 

While bus station are 5,5 km away from city center, Bandırma University campus are 4,5 km away from the city center. It is possible to reach city center or campus by midibuses and taxi.

 

ULAŞIM

Bandırma, İstanbul’a gelen ve giden hızlı feribot ve deniz otobüsünün güneydeki, İzmir’e gelen ve giden hızlı trenin kuzey son noktasıdır. Ayrıca Bandırma, Çanakkale şehirlerarası otobüs işletmecilerinin seyahat güzergahındadır. Varış ve kalkış noktaları Bandırma merkezi otobüs hatları çevre illere ve bölgelere hizmet etmektedir. Bursa otobüs istasyonu büyük otobüs firmaları için önemli bir aktarma merkezidir; buradan Bandırmaya saat başı otobüs olup 1.5 saatlik (108 km) bir mesafedir.

Mesafe & Seyahat Süresi/

…..otobüs terminalinden Bandırma otobüs terminaline

Ankara- Bandırma

5.5 saat otobüsle, 494 km

 

Balıkesir- Bandırma

 

1 saat otobüsle, 88 km

Bursa- Bandırma

 

1.5 saat otobüsle, 108 km

Çanakkale- Bandırma

2 saat otobüsle, 165 km

 

İstanbul- Bandırma

 

2 saat hızlı feribotla:

118 km (The Yenikapı-Bandırma Feribot Terminali)

135 km (The Bostancı- Bandırma Feribot Terminali)

3 saat otobüsle Osman Gazi Köprüsü yoluyla:

257 km (İstanbul Atatürk Havaalanı)

253 km (Esenler Otobüs Terminali)

236 km (Harem Otobüs Terminali)

206 km (İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı)

213 km Pendik Yüksek Hızlı Tren İstasyonu

İzmir- Bandırma

4.25 saat otobüsle, 269 km Manisa üzerinden, 6 saat trenle

 

Konya- Bandırma

7 saat otobüsle, 608 km Eskişehir üzerinden, 605 Afyonkarahisar üzerinden

 

Erdek-

Bandırma

 

26 km Erdek- Bandırma Otobüs Garajı

20,8 km Erdek Yüksek meslek Okulu - Bandırma Otobüs Garajı

13,5 km Erdek Yüksek meslek Okulu- Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yerleşkesi

19 km Erdek Otobüs Garajı - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yerleşkesi

Bandırma-

Yerleşke

Şehirlerarası Bandırma Otogarı- Şehiriçi Otobüs Terminali 5,5 km

Otobüs Terminali- Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yerleşkesi 4,5 km

 

 

 

Şehirlerarası Ulaşım

Otobüsle- Bandırma’daki Otobüs Firmaları

Bursa otobüs istasyonu büyük otobüs firmaları için önemli bir aktarma merkezidir; buradan Bandırmaya saat başı otobüs olup 1.5 saatlik (108 km) bir mesafedir.

Feribotla

Yenikapı ve Bostancı bilet al IDO

Uçakla

En yakın havaalanları Bursa ve Balıkesir’dedir. Sabiha Gökçen diğer önemli bir seçenektir. Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan Bursa’ya İstanbul Konfor’un (Servis; rezervasyon yaptırabilirsiniz, her yarım saate) otobüsü var. Buradan Bandırma’ya saat başı otobüs olup 1.5 saatlik (108 km) bir mesafedir.

Trenle

İzmir’den Bandırmaya Balıkesir yolu ile hergün iki yolcu treni (6 Eylül Ekspresi ve 17 Eylül Ekspresi) vardır. Bilgi Bilet al TCDD

Şehiriçi Ulaşım

Minibüsle

Bandırma-Erdek her 20 dakikada minibüs var.  Erdek toplu taşıma hakkında bilgi.

Otobüsle

Bandırma otogarından sonra merkezdeki terminale gelmeniz gerekir. daha sonra ise üniversiteye gelen hastana halk otobüsüne binmemiz gerekir. Balkartla biniş yapılıyor.

 

.

CONTACTS/ KİŞİLER

If you have any questions, please contact us by one of the means listed:

Israiliyat: Journal of Israeli and Judaic Studies

(İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi)

Web pages: http://israiliyat.com

E-mail: israiliyatcom@gmail.com

Academia: http://independent.academia.edu/israiliyat

Dergipark: http://dergipark.gov.tr/israiliyat

Facebook: http://facebook.com/israiliyatcom

Instagram: https://www.instagram.com/israiliyat

Medium: https://medium.com/@israiliyat

Twitter: http://twitter.com/israiliyatcom

Researchgate:https://www.researchgate.net/profile/Israiliyat_Dergisi

Youtube: coming soon

M. Mustafa Kulu

Selçuk Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü, A-119, Alaaddin Keykubat Kampüsü, 42003, Selçuklu/ Konya/ Türkiye

mkulu@selcuk.edu.tr

mmkulu@gmail.com

Ceyhun Çiçekçi

http://twitter.com/CeyhunCicekci

ceyhun.cicekci@gmail.com

VIRTUAL PRESENTATION/ SANAL SUNUM

We understand that some presenters will be unable to make the trip to conference venue to present their papers, mainly due to financial or other reasons. ICIJS has therefore instituted a virtual presentation system via Skype to allow the authors of accepted proposals the same publication opportunities as regular presenters.

As a virtual participant, you have to:

 1. Download SKYPE software from: http://www.skype.com/intl/en/download/skype/windows/

2. Add user on Skype: israiliyat

3. Be online 10 minutes before your actual presentation, in order to check the internet connection and to make necessary changes (volume, light, speed etc.). To participate, you need a computer with a webcam, a high-speed Internet connection and a microphone.

4. PowerPoint Presentation Using Skype (Screen sharing)

Note: a virtual presentation will last between 10 and 15 minutes. We strongly recommend that you present the paper in maximum 10 minutes, to allow 5 minutes for eventual questions of the audience. Participants need to be well equipped at their side so that they can actively take part in the video conferences. The time of the online presentations can be announced on the ICIJS website.

In  case something goes wrong with the internet, Virtual authors whose abstracts are accepted  could submit a PowerPoint presentation (with video and/or audio), mp4, or any other multimedia file of their work. These presentations will be uploaded in the ICIJS YouTube conference channel so that all conference participants will have access to them during and after the conference. Considering the large amount of authors from all continents who will be participating in the conference, ICIJS YouTube channel will enable participants to have access to all virtual presentations during and after the conference, without having any limitations linked to time zone differences.

As alternative:

 In case you do not want/or cannot attend a presentation through Skype, you can only send us PowerPoint presentation (with video and/or audio), mp4, or any other multimedia file of their work. Presentations will be uploaded in the IACLPM YouTube conference channel, on the conference website and the same publication opportunities will be considered as for regular presenters. The participants for the virtual presentation will be contacted by e-mail, in case of questions regarding online presentations.

Record A Video of Your PowerPoint Presentation

Side-by-side speaker video and slide content for a live presentation feel

How to Create and Upload a PowerPoint Presentation in YouTube...

PowerPoint Slayt gösterinizi video olarak YouTube'da yayımlama.

Anlatım ve slayt zamanlamaları içeren bir slayt gösterisi kaydetme 

 

TERMS AND CONDITIONS/ ŞARTLAR VE KOŞULLAR

Cancellation of the Conference/ Konferansın İptali

In the event that the conference cannot be held or is postponed due to events beyond the control of the conference organizers (force majeure) or due to events which are not attributable to wrongful intent or gross negligence of the conference organizers, the conference organizers cannot be held liable by attendees for any damages, costs, or losses incurred, such as transportation costs, accommodation costs, financial losses, etc.

Modification of Program/ Programda Değişiklik

The ICIJS reserves the right to make alterations to the program, date and/or venue at any time without prior notice.

Liability/ Sorumluluk

The liability of the conference organizers- for whatever legal reason- shall be limited to intent and gross negligence. The liability of commissioned service providers shall remain unaffected by this. The attendee shall take part in the conference at his/her own risk. Oral agreements shall not be binding if these have not been confirmed in writing by the conference organizers.

Non-Discrimination Policy/ Ayrımcılık Yapmama İlkesi

The ICIJS will use its reasonable endeavors to comply with legislation applicable in relation to discrimination on any grounds. Accordingly, the ICIJS is committed to providing equality of opportunity and fair treatment for all. The ICIJS will not intentionally discriminate on the basis of gender, age, marital status, sexual orientation, ethnic origin, religion, culture or disability in dealing with the participants.

Data Protection/ Veri Koruma

The information given to the ICIJS by the participants will be recorded in the organizer’s databases and will be used for share this information with providers of services relating to the event (e.g. venues and hotels) for purposes of fulfilling booking. If you do not wish to receive further correspondence from ICIJS which does not relate to the event then please email israiliyatcom@gmail.com

ICIJS may use the speaker’s name and affiliation for promoting participant attendance at the conference. Presentations given to the ICIJS team will be permanently deleted from any ICIJS computers or storage devices upon completion of the presentation. Any copies taken for backup purposes will also be deleted and shall not be distributed to third parties without express consent from the authors.

Letter of Invitation/ Davet Mektubu

Individuals requiring an official Letter of Invitation can request one from the ICIJS. To receive a letter of invitation, author must send his/ her paper to the conference. The Letter of Invitation does not financially obligate the conference organizer in any way. All expenses incurred in relation to the conference are the sole responsibility of the participant.

Visa Requirements/ Vize Gereksinimi

It is the sole responsibility of the participant to take care of his/her visa requirements. Participants who require an entry visa must allow sufficient time for the application procedure. Participant should contact the nearest embassy or consulate to determine the appropriate timing of their visa applications. The conference organizer will not directly contact embassies and consulates on behalf of visa applicants.

Accommodation and Travel/ Konaklama ve Seyahat

Participants are responsible on booking their accommodation and travel. ICIJS will only offer different types of accommodation at the conference city and provide consultations to participants during a booking process.

Early submission is recommended because due to space limitation only 80 participants are envisaged.

Publishing/ Yayınlama

ICIJS will record the live presentations and upload a presentation to the community’s YouTube conference channel and publish it unless it receives an explicit written request from presenter confirming that he/she does not want ICIJS to publish any video.

The presented papers are considered for publication in conference proceedings book after conference. Extended and revised version of a conference paper are published in Israiliyat journal or national/ international edited book. The publication decision depends on the outcome of the standard blind-peer review process, in the context of which the manuscripts are evaluated in terms of standard academic criteria of scholarly research.

Event Documentation/ Etkinlik Belgeleri

Participants will be provided with conference documentation and equipment during registration at the conference.

Certificates of attendance will be issued and handed out on site at the registration desk.

Fees/ Ücretler

No registration fee is foreseen for the participation in the conference. Participation, presentations, attendance, informative material, proceedings, coffee breaks and lunch breaks are free of charge.

Conference Directory/ Konferans Dizini

Unless participants state otherwise at the time of registration, we will display participants’ name and details in our directory of conference participants.

Websites & Links/ Web sitesi ve Bağlantılar

The ICIJS webpages in israiliyat.com website, may link to other websites and networking tools provided for the convenience of the users. The contents of these websites are maintained by their owners, for which ICIJS takes no responsibility. Neither can responsibility be taken for contents of any website linking to this website.

Virtual Presentation/ Sanal Sunum

There will be online presentation opportunities for participants who will be unable to attend in a conference in person/ face to face to present their distinguished papers, mainly due to funding and time limitation. Those who would like to make their presentations online from their home countries will also be awarded with a certificate and their papers will be considered for publications similar to other participants as if they were present physically. Virtual presentation will be synchronously in a live lecture or uploaded audio file. ICIJS has therefore instituted a video/audio conferencing system via Skype to allow the authors of accepted proposals the same publication opportunities as regular presenters. If not possible live lecture, 15 minutes video presentation in front of a camera or voice over the PowerPoint or a combination of any other creative methods of presentation possible.

Substitution/ İptal

If a registrant is unable to attend an event for unexpected emergency situations they may substitute, by arrangement with the registrar, someone else to attend in their place.

Social Program/ Sosyal Program

ICIJS’18 will include a two day academic program and one day social program which includes excursions and sightseeing in Bandirma and around. Accompanying persons of the conference participants can participate in all social events in case of availability.

Insurance/ Sigorta

It is the responsibility of the participant to arrange appropriate insurance cover in connection with their attendance at the conference. ICIJS cannot be held liable for any loss, liability or damage to personal property.

Provisions/ Önonay

We will generally communicate with participants by email. Participants agree that email communication is contractually binding in the same way as properly signed and dated documentation sent by post.

ICIJS is not liable for any breach of our obligations resulting from causes beyond our reasonable control.

Participants are deemed to have accepted these terms and conditions when participants proceed with the registration process.

Responsibilities of Scientific Committee/

Bilim Kurulunun Sorumlulukları

The scientific committee is responsible for providing strategic advice and making recommendations to conference program built around a theme agreed upon by the conference co-chairs.

His/ her responsibilities include advising to determine conference themes and session topics, to review submissions to the conference, to nominate speakers/presenters to be invited etc.

The ideal scientific committee includes a range of well-established and recognized experts from academia, and scholarly research organization who have Ph.D. degrees. New committee members will replace inactive committee members as well as those who are rotating off.

Responsibilities of Organizing Committee/ Düzenleme Kurulunun Sorumlulukları

The organizing committee is formed by the conference chair(s). A well-structured program committee will have a range of expertise to span the subject area, including well-established and recognized leaders in the field from academia. The inclusion of early career academics that have Ph.D. decrees is encouraged. The inclusion of ‘big names' as a draw is encouraged only if these individuals agree to play a significant active role in the conference.

The organizing committee is comprised of 3-6 individuals who are responsible for deciding conference policy and scope. It takes the decisions with absolute majority.

The organizing committee participates in the abstract review process and examines the paper submitted as to methodology, scope, and originality and decides whether they are appropriate for presentation. Where it is deemed necessary, the organizing committee submits papers to relevant referee evaluations from scientific committee. His/ her responsibilities include assisting conference organizing chair in determining conference themes and session topics and soliciting abstracts

Responsibilities of Organizing Committee Chair(s)/ Düzenleme Kurulu (eş)Başkan/larının Sorumlulukları

The conference chairs is responsible for overseeing and ensuring the execution of all aspects relating to the conference. He/ she serves as the principal planner, organizer, coordinator, and focal point for the meeting.

He/she selects the conference committees' members and coordinates the activities of the committees, encouraging abstract/ manuscript submission, expediting reviewing processes, presiding over conference sessions, and providing a post-conference report.

Responsibilities of Conference Secretariat/ Konferans Sekretaryasının Sorumlulukları

The conference secretariat generally helps to responsibilities of organizing committee chair in the preparation of the conference program. Conference secretaries are responsible answer general queries about the conference through email. He/ she is also responsible for the planning and coordination of sessions from the opening to the closing of the conference. The conference secretariat consists of a maximum of three experts.

Responsibilities of Media Relations Director/ Medya İlişkileri Direktörü Sorumlukları

A conference's media affairs director manages the flow of communication between the conference and the media.

 

 

 

 

 

İSRAİL VE YAHUDİ ÇALIŞMALARI DERGİSİ

Journal of Israeli and Judaic Studies  

 مجلة الدراسات الإسرائيلية  واليهودية

כתב העת לחקר ישראל ויהדות

İsrailiyat Dergisi Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND 4.0)  ile lisanslanmıştır. 16726http://makalegonder.israiliyat.comhttp://makalegonder.israiliyat.com/https://istek.hakempaneli.israiliyat.comhttp://istek.hakempaneli.israiliyat.com/istek.hakempaneli.israiliyat.com