Ücret Politikası

İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Araştırmaları Dergisi ücretsizlik politikasını benimsemektedir. Makale gönderimi, makale-editörlük işlemleri veya makale yayını için herhangi bir ücret talep etmez. Telif hakkı için yazara telif hakkı ödenmez. Makaleler basılı ve dijital olarak ücretsiz erişime açıktır. Üniversiteler, dernekler, hükümetler gibi kurumlardan doğrudan veya dolaylı olarak desteği veya reklam hizmetlerinden ve üyelik aidatlarından elde edilen gelirleri yoktur. Bu nedenle dergi gönüllülük esasına dayanmaktadır.

İSRAİL VE YAHUDİ ÇALIŞMALARI DERGİSİ

Journal of Israeli and Judaic Studies  

 مجلة الدراسات الإسرائيلية  واليهودية

כתב העת לחקר ישראל ויהדות

İsrailiyat Dergisi Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND 4.0)  ile lisanslanmıştır. 16726http://makalegonder.israiliyat.comhttp://makalegonder.israiliyat.com/https://istek.hakempaneli.israiliyat.comhttp://istek.hakempaneli.israiliyat.com/istek.hakempaneli.israiliyat.com